31.5.21

GORA 1918 - Mahale, prisutno stanovništvo, nacionalna i vjerska struktura stanovništva


Austrougarska administracija na teritoriji okupirane Albanije izvršila je precizan popis stanovništva koji zvanično nije objavljen. Materijal koji se nalazi u Austrijskoj akademiji nauke možemo kvalifikovati kao izvanredan u odnosu na tadašnje uslove i u poređenju sa kasnijim popisima u zemljama Balkana. Popis poseduje veoma važne podatke o stanovništvu koje je živjelo na teritoriji tadašnje okupirane Albanije, među kojima je bila i Gora.

Popis stanovništva izvršen je 1. marta 1918. godine. Međutim, zbog novonastale situacije i povlačenja Austro-Ugarske iz Albanije čitav materijal je prenešen u Austriji i predat je Austrijskoj akademiji nauka. Akademija je osnovne podatke sa popisa objavila 1922. godine, uz podršku albanske vlade. Po nalogu albanske vlade, Franz Seiner je odvojeno objavio i rezultate popisa stanovništva u plemenskim oblastima sjeverne Albanije. Na osnovu ovih rezultata pripremio je prvu kartu o raspodjeli, veličini i granicama plemenskih teritorija. Godinu dana ranije, direktor Balkanske komisije Austrijske akademije nauka, E. Oberhummer, objavio je prve preliminarne statističke rezultate. Tih godina također je bilo planirano objavljivanje podataka na nivou sela, ali Akademija nije uspjela pronaći odgovarajuća sredstva za objavljivanje.

 

Albanija je administrativno bila podjeljena na 6 prefektura (bezirk), sa ukupno 26 potprefektura (kreise).

1.Berat (113.551 stanovnika)

2. Kruja (51.790 stanovnika)

3. Puka (32.504 stanovnika)

4. Skadar (84.509 stanovnika)

5. Tirana (142.676 stanovnika)

6. Žur (99.187 stanovnika).

Okrug ŽUR – 5 potprefektura (kreise)

1.Donja Dibra (Dibra e poshtër – 40.526 stanovnika)

2. Gora (14.933 stanovnika)

3. Has (11.236 stanovnika)

4. Ljuma (18.322 stanovnika)

5. Malcija e Gjakovës (14.170 stanovnika)

 

Prefekturi Žur pripadale su pet potprefekture, među kojima i Gora sa 14.933 stanovnika. Prefektura je imala ukupno 113 urbanih i ruralnih naselja među kojima unutar Gore,  Šajna (9.458 stanovnika) i Šištevac (Shishtavec – 5.475 stanovnika).

Ukupna površina potprefekture Gora  bila je 555 km², sa 27 stanovnika prosječne gustine naseljenosti na 1km² .

Sjedište potprefekture je bila Vraništa.

Ukupan broj muškog stanovništva: 6.621

Ukupan broj ženskog stanovništva: 8.312


Izvor:

FRANZ SEINER  - Ergebnisse Der volkszählung in Albanien (1916-1918) Wien, 1922Kompletan rad sa tabelama: OVDE
:
:

Nema komentara:

Objavi komentar