24.12.23

Foto arhiva


 Arhiva starih fotografija Kruševo:

1. Ahmet Seferi
2. Halit Seferi
3. Derviš Šerifi
4. Hamdija Sejrani
5. Ramče tupandžija
6. Šanija Abidini
7. Jusuf Osmani
8. Ramadan Osmani
9. Aslan Osmani
10. Ramiz Seferi
11. Sinan Seferi
12. Murat Šerifi
13. Misim Šerifi
14. Husen Mustafa
15. Osman Osmani Panta
16. Muharem Osmani
17. Šemsidin Šerifi
18. Seljman Mustafa
19. Bejljulj Behljulji
20. Ragip Mustafa
21. Azis Osmani
22.Saćip Globočica
23. ?

15.12.23

Pogledi: Devširma je regrutacija, a ne „danak u krvi“

11.12.23

Toponimija Kruševa


Aljabakof kamen, Asof potok, Atiđin dof, Avina ljivada, Baćiljišća, Bajrak, Bajroska mlaka, Baljevo gumno, Bara, Barbula, Bela zemna, Belo brašno, Belostane, Borić, Brdo, Bregoi, Bukičića, Burine rupe, Cevka češma, Ciganska češma, Crešnin dof, Crkov, Čardaci, Čukar, Ćepljes, Dejkine kamene, Dva kamna, Dve buke, Dof, Dovna llivada, Dovna češma, Dovna plajna, Dovna šuma, Durosko ljenišće, Đandarske vrtišća, Đeljov dof, Đinof potok, Eštrefoske grobišća, Gabrojca, Gazaljišće, Gladnica, Gorna češma, Gorna ljivada, Gorna plajna, Izvori, Jabuče, Jas, Jasičića, Jasika, Jaski dof, Javor, Javoriče, Jela, Jezero, Kadijin kamen, Kaljčeve livađe, Kaljina, Kamenica, Karpuškina rudina, Kobec, Koljenica, Kozarsko ljegalo, Kozmina, Krajne, Krinčišća, Krstov dof, Krstovo polje, Kutica, Laornice, Ljekojta, Lječišće, Ljenišće, L'k, Ljevi raven, Ljivadica, Ljuboška, Meždejec, Mlake, Mlakiče, Miskova, Mrajence, Mučinova, Mutajčino sljivče, Murga, Nadjela, Nurova ljivada, Ođin kamen, Ograđe, Okljetec, Omerovo češmiče, Omerof kamen, Pirove nive, Potkruša, Potploča, Propas, Preko reka, Podjas, Podof, Poprađišća, Potstratorje, Pozljipočica, Radof kamen, Rakita, Rit, Samarđin dof, Sibike, Sinukove mlake, Stratorje, Strge, Studenevce, Suo dere, Suji dof, Svibe, Svibin dof, Strane, Stanica, Svraka, Šarulje, Šerupa, Šikovo korito, Tabija, Tabijiče, Trantorišća, Trinčaljka, Tumba, Uboza, Ubozin kamen, Uglješofci, Ukrsta, Uska češma, Utov kamen, Vakaf, Velji kamen, Visok zavor, Više kuće, Vlak, Vrtešćica, Zorina dupka.

 

(Iz Monografije „Kruševo/Gora“)

Nedžmidin Ihtimani (1912 – 1990)


 

Nedžmidin Ihtimani (1912 – 1990) je rođen u Lještanu u poznatoj porodici iz koje je izašlo više generacija imama. Njegova braća su Isak i Hafus. Bio je oženjen Zejnepom (1915–1988). Njihova djeca su: Ihtiman (1940), Ajdin (1945), Džemilja, Anifa i Ćibrija.

 

U kraljevskoj vojsci, koju je služio u Sloveniji i Tuzli, bio je vjeroučitelj. Preživio je Barski maskar.

Poslije Drugog svjetskog rata bio je predsjednik Udruženja za djecu bez roditelja. Zbog neslaganja sa Partijom tri puta je bio u zatvoru.

 

Završio je trgovačku školu. Poznavao je turski i arpaski jezik, a znanje je sticao od svog starijeg brata Hafusa.

 

Dužnost imama u Kruševu započeo je 1956. godine, poslije Sulejmana iz Restelice. Službovao je oko petnaest godina. Nakon Kruševa, imamsku dužnost obavljao je u Dikancu i Ljubošti. Istovremeno je radio i kao nalbatin i zubar.

 

Nedžmidinovi sinovi i unuci drže poslastičarsku radnju u Pukovcu, Srbija.

 

Prezime između dva svjetska rata: Aslanović.

 

(Iz Monografije „Kruševo/Gora“)

 

 

Mola Aslan Sejdi

 


Mola Aslan Sejdi je rođen u Lještanu krajem 19. vijeka a preselio (umro) na početku Drugog svjetskog rata od tifusa. Bio je oženjen Nazljom iz Radeše. Njihova djeca su: Fatima, Džemilja, Amiš (čija su dva sina u Kanadi), Ramadan, Ramiza i Aliriza. Ramiza i Ramadan su se iselili za Tursku. 

 

Kao imam u Kruševu radio je od 1930. do 1939. godine i za to vrijeme je nekoliko generacija završilo mekteb i izučilo hatmu („isteralje atme“). I njegov sin Amiš je kratko vrijeme, nakon Drugog svjetskog rata, bio imam u selu.

 

Prezime između dva svjetska rata: Jašarević.

 

(Iz Monografije „Kruševo/Gora“)

Kolaž starih fotografija Kruševo


 

Mazlam Hodža (1878-1965)


 
Mazlam je Idrizov sin iz Prcanoske porodice. Rođen je u Kruševu 1878. godine.
Školovao se u Turskoj. Pored maternjeg, govorio je turski, albanski i grčki jezik. Bio je čuveni nadriljekar; pomagao je u liječenju mnogih bolesti. 
 
Također je bio poznati aščija (kuhar) u selu i okolini. Sredinom 50-tih godine prošloga vijeka, zajedno sa sinom Feimom, otvorio je poslastičaru u selu, u kojoj su prodavali: halvice, "petljičića", "peljte", puslice, "šećerčića" (šećerleme) i drugo. 
 
Bio je oženjen Miminom rođ. Hočko (1888-1961) iz Globočice. Njihova djeca su: Bajram, Osman, Feriz, Bahrija, Feim, Hava i Fatma. 
 
Na fotogarfiji: Mazlam Hodža sa unucima u Skoplju.
 
 
(Iz Monografije „Kruševo/Gora“)

3.12.23

Gora na popisu (defteru) 1833. godine


Piše: Sadik Idrizi

Ovih je dana u izdanju Albanološkog instituta u Prištini objavljena knjiga istraživača dr. Sadika Mehmetija pod naslovom "Popis (Defter) stanovništva Gorske kaze (1833) -
(Ljuma, Opolje, Gora)" (Deftefi i populsisë së kazës së Gorës (1833) - Luma, Opoja, Gora).
Na 625 stranica knjige prikazan je popis stanovništva 85 sela Ljume, Opolja i Gore, oblasti koje su u to vrijeme (1833.) pripadale Gorskoj kazi.
Ovim popisom obuhvaćena su i sva današnja sela Gore - ukupno 25 (Crnoljevo i Orešek su popisani zajedno, kao i oba Krsteca).
Ukupno je u svim selima Gore popisano 2.721 muških stanovnika. Ako računamo da, prema prihvaćenom principu među istraživačima, ima onoliko muških stanovnika koliko i ženskih, ispada da je 1833. godine Gora imala više od 5.500 stanovnika. Cjelokupno popisano stanovništvo je muslimansko. Ovom broju se mogu pridodati i djeca spahija koji su posebno popisana za cijelu kazu Gora.
(Možda će nekome ovaj broj stanovnika izgledati mali, ali samo da podsjetim da je 1834. godine Kneževina Srbija imala 678 hiljada stanovnika),
 
***
Broj muškog st.novništva (zajedno s onim u fusnotama) po naseljenim mjestima bio je sljedeći:
 
Rapča (Rapçe) – 284
Restelica (Resteliçe) – 278
Brod (Brud) - 252
Šištejec (Şışteveç) – 201
Borje (Borje) – 195
Zli Potok (Izlipotok) – 191
Dikance (Dikaniçe) – 153
Globočica (Globçiçe) – 103
Kruševo (Kuruşeve) - 99
Orgosta (Orgoşte) – 91
Radeša (Radeşe) – 86
Vraništa (Ivranişte) – 80
Bačka (Baçke) – 78
Lještane (Leştan) – 77
Kukaljane (Kukulan) – 70
Crnoljevo/Orešek (Çernaleva ma'a Oreşke) – 69
Ljubošta (Libovışte) – 65
Orčuša (Orçuşe) – 63
Krstec (Kırsteç) – 51
Pakiša (Pakişe) – 43
Orčikle ( Orçikle) – 42
Zapod (Zapod) – 41
Dragaš (Dıragaş) – 38
Mlike (Milıka) – 36
Košarište (Koşarişte) – 35
 
***
U popisu se pominju i imami, koji su istovremeno i predsjednici sela:
 
Rapča – mula Durmiš, sin Bećirov (star 38 godina)
Restelica – mula Hebibulah, sin Imerov (star 65 godina)
Brod – mula Mustafa, sin Muratov (star 50 godina)
Kruševo – mula Alija, sin Velijin (star 65 godina)
Borje – mula Jusuf, sin Imerov (star 50 godina)
Vraništa – mula Danjali, sin Bajramov (star 40 godina)
Mlike – mula Hajredin, sin Ibrahimov (star 75 godina)
Zli Potok – mula Alija, sin Ramadanov (star 19 godina)
Kukaljane – mula Ahmet, sin Mehmetov (star 60 godina.