17.5.24

Horo so mesečina - Namik Dokle

Naslovna strana albanskog izdanja

Pisac Namik Dokle je početkom marta 2024. u izadnju izdavačke kuće TOENA objavio na albanskom jeziku knjigu VALLËZIM ME HËNËN (Legjendat e Gorës). 

Početkom maja mjeseca u prijevodu s albanskog Nevruza Mehmetija i literarnoj redakciji prof. Sadika Idrizija, objavljena je na goranskom govoru "Horo so mesečina - Goranske legende".

Maria Roces Gonzales ju je već prevela na španski (Danza con la luna - Leyendas de Gora) i poslala izdavaču Ani Cristini Herrero. Ova knjiga, sa 52 legende i priče iz Gore, zapravo je nastala na prijedlog i zahtjev španskog izdavača.

Također, izdavačka kuća Connectum iz Sarajeva već planira izdavanje ove knjige  na bosanskom "Ples sa mjesecom - Legende iz Gore" u prijevodu prof. Sadika Idrizija.

 

Tamo kede snce iljiza dva puti

Muži od Gušafce beše ošlje čimbiljer kede da prašajet za boljez od nihno selo, a žene tražeha hubava voda niz šume i ljivade.

Prašaha najpametne od sedom nahije, ama svakoj davaše um svoj što ne beše isti ka što zboreha druge. Ga ostajha taja rabota, samo koga jen hodža što beše došof od Alep od Sirija, vo malova džamija vo Mljike, im reče da od ovaja boljez može da se olječet svi, ka će najdet i da dignet kuće vo jeno mesto ke snce iljiza dva puti na den i mesečina se krije dva puti svaki noć.

Što beše sme bilje prokvnate od Sajbija; nigde nema takvo mesto ke se rađa snce dva puti na den - rekoha muži od Gušavce. I take primiha kako što Bog gi kaznif. Samo žene ostanaha da tražet i jen sabah rano, pred da stignet na Crni vrh, denetisaha da snce, što go videha malo vreme napre, nemago nigde.

Zatrćaha malo katamo, ka zaminaha jena ridka, videha da snce, svitna jope među dva vrha, po nad bukojne ljisje.

-Evo go! - viknaha oni i ne dotpriha da čekaje noč da viđet mesečina. Poljaj ovde, među dve ridke, snce se rađa dva puti i mije ovde će naprajme naše kuće.

I take postana novo selo. Poslje nekoljko godine, mlogo ljuđi što misljiha da menajet rodeno mesto, zaradi nekuje boljezi, siromaština, elji da se spaset od krv, prašujejeći tamojvamo, strećavaha nekogo što će im reče: -Ako sakate da se spasite, idite vo seloto kede snce iljiza dva puti svaki den a mesečina zajduje dva puti svaki noć.

 I vake Gori i se pridodaha, od dvanaeset puasa napre dur docna, familjije i pljemena, što narod prvujet gi nazua “došljaci”.

Na kraj-kraj, i oni same ne beha vniknalje tuje, beha došlje stotine godine napre, poterane od krstari i popoi, so sablje i nožoji vo ruke, da gi ubijet, da im presečet ruke dur lakči, elji još pološo, da im presečet jezik da oni nikoga ne spomnet hereza, što kažuješe da vo nebo i nad zemna ima dva Boga: Jeden Bog od hubaine i drugujet Bog od lošoštije.

I vake oni gi primiha dojdenite vo selo, i poslje pet veka od koga stignalje nihne prajdedovci bogumili, im davaha svim došljacim odžak i pravo da se ženet i mužet so dejke vo selo.

Ama došljaci ne prajeha nikakov šer vo selo, mada begaha od šer, na umot da će najdet mir tuje ke snce se rađa dva puti na den.

Prvo dojdoa Šundinci, od jen šer krvav za planina vo nihna nahija, kede za jen plot ilji kotar, za jeno bunarče voda elji pločiće so solj za krmene stoka, se potepalje među sebe ka pljeme. Toga take rekoha: “Svaka planina - svua temnina”.

Prvi Šundo dojde sam deveti, ama osom od nih beha ženske, žena negova so sedom dejčića. Muškarci beha ostajlje koske vo planine i padine. On donese so sebe jen braf i jena ofca i od nih napraj najgoljemo trlo vo selo, što rasteše zajeno so dejčića negove.

Koga dejčića porastoha i se naprajha dejke, seljani videha da oni beha najpristalje na duna, elji napristalje što oko im zateklo. Mlogo brgo, bećari zapuaha jena pesna, što i deneska, poslje stotine godine, se razviva ka crešnino cveće:

“Zajdi snce među dve planine,
A ja ljegna među dve Vlahine”. 

 

Od kniga:
NAMIK DOKLE -
Horo so mesečina (Goranske legende)
Tirana, 2024.
Prevod od albanski: Nevruz Mehmeti

7.5.24

Imenovanje naiba u Skoplju - 1936.godine

 


Za naiba* pri Vakufsko-mearifskoj direkciji u Skoplju postavljen je g. F.H. HamzićZastupnik Ministra pravde i Ministar socijalne politike i narodnog zdravlja g. Dragiša Cvetković potpisao je dekret, kojim je g. Fevzija Hadži Hamzić, advokat iz Skoplja, naimenovan za naiba Vakufsko-mearifske direkcije u Skoplju. 

G. Fevzija Hadži Hamzić rodom je iz Priboja. Pravni fakultet završio je u Beogradu i već duže vremena živi u Skoplju, gdje je svojim radom stekao uvaženje naročito među muslimanskim življem. On je jedan od onih naših muslimana, koji od svojih nacionalnih osjećaja, nije pravio kapital. 

G. Hamzić je čovjek sa Juga, za koji je vezan i rođenjem i radom i porodičnim vezama. Oženjen iz beogradske porodice Kumbaradžija, koji su potomci Isa-bega, Kosačinog sinovca, on je stekao sve uslove da upozna sve slojeve muslimanskog življa u Južnoj Srbiji, gdje ima mnogo muslimana naše krvi, kao što ima mnogo muslimana naše krvi i našeg jezika koji su do skora nazivani Turcima i Torbešima i kojima niko nije posvećivao ozbiljnu i sistematsku pažnju.  

Zadatak naiba g. Fevzije Hadži Hamzića je da u Vakufsko-mearifskoj direkciji vodi poslove odlučno i pošteno u duhu islamskih vjerskih popisa i pozitivnih zakona, koji vladaju u našoj zemlji, vodeči računa i o tome, da se i muslimanima naše krvi i našeg jezika ne uskrate sve dužne prosvjetne i moralne pažnje, koje oni zaslužuju. 

 (”Vardar”)

 

 *arapski - zastupnik, predstavnik


IZVOR:
Nezavisni kulturno-prosvjetni i informativni list
“Islamski glas”
10. April 1936.
18. Muharema 1355.
Broj. 26 str.7
Sarajevo

6.5.24

"VREME" i "POLITIKA" 06. maj 1924.

 

 

Uz pisku zurli i tresku goča, arnautska kolonija u Beogradu proslavila je svoj praznik

 
Juče je bio turski praznik Bajram, i nigde se po Beogradu nisu mogli videti ni beli kečovi, ni čalme, ni fesovi. Nigde bozadžija na ulici. Industrija boze i briga o sjaju naših cipela poverena je, kao što se zna, našim došljacima sa Juga, stotinama Arnauta koji strpljivo slažu dinare u Beogradu i misle na daleka sela oko Prizrena. A pošto je bio juče njihov praznik, oni su spakovali svoje alatke, i u novo obučeni proveli ceo dan na otvorenom polju u Kralja Aleksandra ulici, na igralištu “Srpski Mač”.

Tamo su oni odmerkali odavna one procvetale bagreme i tuberkulozne boriće. Tu, u “gori zelenoj” zapištala je zurla još sabajle, zalupao je ogromni doboš i povelo se lagano i mirno kolo, sve muško do muškog, bez ijedne Arnautke. One su ostale tamo dole, da primaju uputnice i čekaju.

A stari su, prekrstivši noge, posmatrali mladež, eglenisali od jutra do podne i od podne do mraka. Pravoslavne bozadžije točili su im bozu i zaradili pare na ovom narodnom veselju, jer ova kolonija sa belim kečevima nije bila tako mala. Možda ih je bilo na pet stotina. 

 

IZVOR:
Novine VREME
utorak, 06.maj 1924.
godina IV br. 854. str.4

____
 
Novine “POLITIKA”

SPORT, jedno tursko hrvanje


U nameri da Bajram ukrase kakvim vidnim događajem, šaka muslimana što žive u Beogradu, pozivali su od ranog jutra zurlom i gočem svoje verske jednomišljenike na veliku utakmicu između Aslana iz Gostivara i Mazloma iz Prizrena... 
 
I posle masnih ručkova, začinjenih raznovrsnim istočnjačkim slatkišima, na igralištu Srpskog Mača ogroman broj fesova bio se nakrenuo prema krugu u kome su do pojasa gole hrvače mazali zejtinom i osvežavali gutljajima vode. Jedna marama napunjena je brzo i lako novcem za onoga koji će da pobedi.

Jašar je onda iz punih pluća dunuo u svoju spravu, a Memed razvukao svom snagom po zategnutoj koži. Mladi Aslan, tigrovskih pokreta i skoro ćelavi Mazlom, puniji ali ipak divovskih mišića izvode prvo počasni marš, pozdravljaju se neobičnim dodirivanjem i hvataju se najzad u strašan koštac. 
 
I Prizrenac je hrvač od zanata, ali je Aslan snažniji, okretniji. Mazlom je brzo pao na kolena i šćepan s leđa nema snagu za dalju borbu: mladić ga posle mučnih pokušaja diže u vis i time poraženog baca na zemljicu crnu. 
 
Razdragana svetina urliče i pljuje na dinare, desetice i stotinarke da bi ih zalepila na čelo i obraze veselog Aslana. Pokunjeni Mazlom navlači košulju. Kraj nogu mu je pola pogače, pojas, fez i cokule pune novaca.  
 
Kustudić

Novine “POLITIKA”
Utorak, 06. Maj 1924.
Broj. 5758

Godina XXI str. 5.
 

 

 

 

22.4.24

Odlomci iz romana "Štit od zlata" - Ferid Muhić

 
 MUHIĆ, Akademik prof. dr. Ferid je jedna od najmarkantnijih ličnosti u Bošnjaka, i jedan od najvećih živih filozofa Balkana, univerzitetski profesor, pjesnik, kritički analitičar, redovni profesor novovjekovne filozofije i savremene filozofije i filozofske antropologije na Univerzitetu „Kirilo i Metodije” u Skoplju, profesor po pozivu Univerziteta iz Malezije i više zapadnoevropskih univerziteta.
Rođen je 8. juna 1943, na visokim Rudinama, selo Mahoje, zaseok Zuber, srce Bosne. Muhić piše o filozofiji i ljudskim naravima, o svojim putovanjima diljem svijeta i planinarenjima, o konjima, psima i čovjekovu susretu sa prirodom. Na bivšem eksjugoslavenskom prostoru objavio je više stotina priloga, eseja, pjesama, naučnih rasprava, polemičkih ogleda. Najviše na bosanskom i makedonskom jeziku. 


Odlomci iz romana "ŠTIT OD ZLATA"


***

ZVIJEZDE NA VRACOM

Hamza i ja se razumijemo; on zna da se i ne može bolje objasniti zašto čovjek, makar mu sve bilo dobro i na svom mjestu, ipak, ponekad čuje žuborenje zvijezda nad nekom Vracom i zašto krene za tim pozivom, bez obzira na sve teškoće i svu besciljnost takvog puta.

Sam, sve kroz oblake putujući, ostavljao sam, iz sata u sat, nevidljiva mjesta: Vakuf, Karabunar, Smreka, Džini Beg, Sulejmanica, Milevo; sopstvena stopala nisam mogao vidjeti, Samo povremeno, procjepalo bi svijetlo kroz perine oblaka i onda bih ugledao mokar, žut komad travnatog tla, zasutog ponegdje sa krpama snijega. Studen se hvatala u inje i ledenice.

I Ovčinec je osvojen. Na samom vrhu susnježica i fijuk vjetra. Jednako zasljepljeno spuštanje. Poslije punih jedanaest sati hoda bez odmora, noge se još drže dobro. Postepeno primjećujem da sam već ušao u neki sokak. Vjetar natjeruje oblake između kuća, kroz kapije, preko krovova; oko mene, na rastojanju, raste grupa radoznale djece i prolaznika. Osim huka vjetra, čuju se još samo udari mog drvenog štapa po kliskoj, mokroj kaldrmi uske i strme ulice; pridružuje se jak žubor česme.

Izbijam ne
sred selo: pet mlazeva iskri kroz mutno lepršanje oblaka i pada u ozidano, betonirano korito. Po kaldrmi, odsječene, krvave glave teladi, ovnova; sa streha krvave, odrane kože - kaplje i toplo isparava zadnje što je ostalo od života; ljudi se ostavljaju posla. Okružuje me - još na rastojanju. Nema nikakvog zvuka - samo žubor onih pet mlazeva. Najzad mi prilazi jedan čvrst, markantan čovek u poodmaklim godinama. Želi mi dobrodošlicu i oslovljava me imenom.

Kasnije, u njegovoj kući, sjedimo na bijelim krznima ovnova, uz toplu peć, pijemo čaj. Soba puna ukućana. Hamza me pita:

- Zašto ideš u planine?
Ne znam kako da mu objasnim; svi koje sam, putujući sam planinama, sretao, smatrali su me ili šumarom ili geometrom, ili... u svakom slučaju čovjekom koji je izabrao vrlo tešku službu čim i po svakom kijametu mora u planinu i to - sam! A ubjeđivati ih da mi to nije služba, značilo je predstaviti se u ulozi veselinka kome
nisu sve na broju.
I onda Hamza odgovara: - Ja imam već osamdeset i tri godine. Najbolje bi bilo sjediti kod kuće, grijati se i uživati uz unuke i djecu.


Zvijezde na Vracom
pročitaj: OVDJE

***

LOŠ DAN ZA RESTELIČKE ŠARPLANINCE

Ali, pravi znalci iz Tetova i okolnih planinskih sela, neprekidno su bili svjesni da se ta titula ne može prisvojiti, makar se pobjedile sve rase i sva čudovišta, svi hibridi krvoločnih pasmina, sve dok se ne pobjedi jedna tiha, ali nedodirnuta, neosporena legenda: legenda o resteličkim šampionima.

Kao i većina dana koji loše završe i taj dan je počeo - dobro; i kao što često biva sa danima koji osvanu sunčano, sumrak je stigao obliven tamom i gustom kišom; kao i mnoge bitke, završene velikim porazom i nenadoknadivim gubitkom i ova je otpočela blistavim pobjedama i slavnim dobitkom.

Ono na šta se čekalo više od dvije godine, bilo je dogovoreno da se desi upravo tog nedjeljnog dana. Poznavaoci, ljubitelji, seirdžije, kavgadžije - čak i stočari koji nikada nisu pristajali na takve stvari, niti su ih odobravali - svi su jedva čekali da vide kako će proći veliki dvoboj dvije škole u odgajanju pasa, dva pristupa životu, dva shvatanja svijeta.

Tetovski psi, od davnina poznati kao prvorazredni borci, prošli su, posljednjih godina, kroz nekoliko velikih izazova - stalno pobjeđujući! Od kada se jedan Tetovčanin, zaposlen u Njemačkoj, odlučio da dovede veliku, kao ponoć crnu dogu, u naponu snage i treniranu za borbe i da je pusti u borbu sa tadašnjim tetovskim šampionom, čuvenim Baljošem, obje sukobljene pozicije samo su se oštrije oblikovale; osokoljeni sjajnom pobjedom Baljoša, poslije neviđeno krvave borbe pune okrutnosti, pristalice tetovskog soja počeli su izazivati bilo koga da nađe kakvog hoće psa, protiv njihovih asova! Oponenti su, u porazu smjele i snažne doge, teže punih trideset kilograma i pleća viših punih dvadeset santimetara, samo dobili jedan novi prostor za traženje pravih rivala koji će se, tetovskim perjanicama suprotstaviti i jednakom brzinom, žestokošću i majstorstvom.

I tako su počele borbe sa nekoliko novih doga, mješanaca punih snage i krvoločnosti, dovedenih iz okoline Prizrena, Đakovice i Gnjilana... Pobjedničkim tetovskim psima - borcima, nov izazov došao je u liku pedigriranih šarplaninaca, prekrasnog dugog krzna, krupnih dimenzija, veličanstvenog izgleda, kupljenih od odgajivača iz sjevernih ravnica. Ali, uskoro su i oni, uprkos treninga kojem su ih podložili najbolji tetovski majstori, na čelu sa Memetom Jusufom, velikim znancem i Iljazom, iskusnim Hasanom, pokazali da, uprkos srodne krvi, nemaju onu staminu, da ne posjeduju onu tvrdokornu izdržljivost i borilačku istrajnost kakvu su očuvali izvorni psi.

Loš dan za resteličke šarplanince
pročitaj:
OVDJE

***

AUSTRIJSKE GLAVE


Podudarati - a ovde je riječ o podudarnosti, šta god ona značila, na šta god upućivala i koliko god uopšte bila moguća - dakle, biti slične, mogu samo stvari koje istrajavaju; ono što je kratkog vijeka, nema vremena da se podudari sa bilo čime, a sve ako bi se to i desilo, teško će baš u tom trenutku biti u blizini biti neko ko bi to registrovao. Kako bi to opazio. A ono što nije opaženo ni od koga, toga i nema.

Kapetan Franciscus Trakl, miljenik 6. brdske regimente, ranom zorom tog dana, prvi izbi na planinsku zaravan. Vojnicima koji su na čelu otegnute kolone od 162 čovjeka išli za njim, na rastojanju od pedesetak koraka, učini se da njihov Franci, ta silueta širokih i pravih leđa, otmjenog oficirskog držanja, ukopana u sedlo svog mišićavog Kulaša, zajedno sa konjem potonu u svijetlu plavet, preko tamnog ruba grebena, naglo i neopozivo, onako kako odlaze oni koji se više neće vratiti i kao što se prekine san koji više nikada nećemo usniti.

Kada njegov konj kroči preko ruba sjene, koju je ljubičasti mrak resko ocrtavao tik do samog oboda oštrog uspona, sasvim kao što okeansko indigo ocrta brid ostrva i odijeli ga od tamnih dubina, kapetan Trakl odjednom uroni u zaslijepljujući sjaj. Zaboravi na svoju četu, na sve četiri mučne godine vojevanja. Pritegnu uzde. Konj zastade toliko sinhrono sa njegovom kretnjom, da se ne bi moglo reći nije li, djelić sekunde prije komande i sam stao opčinjen čudom koje se otvorilo pred njima.

Nije to bila obična visoravan! Okean zelenih talasa obasjan jutarnjim suncem blistao je do granica horizonta. Sličan nebeskom ostrvu, blago se njihao taj prizor čiste, jarke trave i samo se poneki daleki greben, posijan bijelim stijenjem, ili lelujanje kovilja po blagim obroncima, izdvajalo iz okeanskog doživljaja, kao bjelasanje pjene sa dalekih talasa. Kada mu se vid
priviknu, kapetan Trakl zapazi da se tom utihlom sjajnom pustoši osipaju guste galaksije livadskog cvijeća - poslednje zlato zvijezda padalica. U daljini je svjetlucalo nekoliko plavih ogledala; bijahu to glacijalna jezerca, tamnija i modrija od ostale površine, što Trakla potsjeti na prizore koje je gledao u Kornatima, na Jadranu, kada pod blagim udarima maestrala, usred sivila namreškane morske površine, sličnog nabranoj slonovskoj koži, svjetlucaju glatke tamne pjege mirnog mora. Malo ga iznenadi saznanje da mu ni malo ne smeta potpuno otsustvo bilo kakvih tragova ljudi, civilizacije, istorije. A onda mu preko lica preleti onaj fini unutrašnji osmijeh koji su njegove ljubavnice toliko voljele. Iznenadi ga jasna i kao već nekada zapisana ili pročitana misao. Da, ovdje bez sumnje nema ni Beča, ni Salcburga, nema Venecije, ni Praga. Ali ovo i nije čovjekov svijet. Ta sva četiri elementa, što ovdje tako raskošno caruju, ova širna zemlja visoravni, prozirni i reski vazduh planine, kristalno čista voda potoka i iskričavog jezerca i vatra ovog vječnog Sunca, koje caruje nad svime i svima, sigurno su nekako ovako izgledali i prije nastanka ljudi. Kako, to nikada neću znati. Ali, evo, znam sigurno kako će izgledati poslije našeg nestanka!


Austrijske glave
pročitaj: OVDJE 

11.4.24

Popisivači sa austrougarskog popisa stanovništva 1918. godine

 

 

Prije 106. godina austrougarska administracija izvršila je precizan popis stanovništva na teritoriji okupirane Albaniji. Popis posjeduje veoma važne podatke o stanovništvu koje je živjelo na teritoriji tadašnje Albanije, među kojima je bila i Gora.

Detaljno o popisu 1918 možete pročitati: OVDJE


Prefekturi Žur pripadale su pet potprefekture, među kojima i Gora sa
14.933 stanovnika. Prefektura je imala ukupno 113 urbanih i ruralnih naselja među kojima unutar Gore:

- Šajna (
Shajna - 9.458 stanovnika) i
- Šištevac (
Shishtavec – 5.475 stanovnika)
.

Gora je bila jedan od 26 potprefektura (kreise) sa administrativnim sjedištem u Vraništi. Ukupna površina potprefekture Gora bila je 555 km², sa 27 stanovnika prosječne gustine naseljenosti na 1km² .


Detaljno o administrativnoj podjeli Gore: OVDJE


U vremenskom periodu
od 1. marta 1918. do 11. aprila 1918. godine tri popisivača potpomognuti osobljem administracije potprefekture Gora popisali su kompletno stanovništvo. Popisivači su bili:

1. Gustav J. Rossler,
2.
Milan Rechnitzer i
3.
Adorjan Pavliček.

Cjeli popis nadgledali su regionalni i okružni komesari. Seoske starješine bile su dužne ispraviti lažne podatke koje je dao nosilac domaćinstva. Gustav J. Rossler
je popisao stanovništvo u 25 sela.

1. 2. mart 1918.- Vraništa
3. mart 1918. - Mlike
4. mart 1918. - Bačka
5. 6. mart 1918. - Globočica
6. 7. mart 1918. - Zli Potok
8. 9. 10. i 11. mart 1918. - Restelica
12. mart 1918. - Kruševo
13. 14. 15. mart 1918. - Šištevac
16. 17. mart 1918. - Novo Selo
18. mart 1918. - Streževo
19. 20. mart 1918. - Kolovoz
22. mart 1918. - Topoljane
23. mart 1918. - Brekinje
24. mart 1918. - Nimča
25. mart 1918. - Lojme
26. mart 1918. - Bela
27. mart 1918. - Orčiklje
28. mart 1918. - Pakiša i Zapod
29. mart 1918. - Orgosta i Košarište
30. mart 1918. - Orešek i Crnoljevo
02. april 1918. - Borje
03. April 1918. - Orčuša


Milan Rechnitzer je popisao 23 sela.

09. mart 1918. - Kosavce
10. mart 1918. - Zgatar
11. mart 1918. - Brut
12.13. mart 1918. - Belobrad i Zjum
14. i 31. mart 1918. - Šajne
16. mart 1918. - Radeša
17. mart 1918. - Lještane
18. mart 1918. - Dragaš
19. mart 1918. - Ljubošta
20. mart 1918. - Zrze
21. mart 1918. - Plajnik
22. mart 1918. - Kapra
23.24. mart 1918. - Buzec i Rence
26.27. mart 1918. - Rapča
29. mart 1918. - Krstec
30. mart 1918. - Kukaljane
01. april 1918. - Bučje
05. april 1918. - Brezna
07. april 1918. - Dikance
od 08. do . 11. april 1918. BrodAdorjan Pavliček je popisao 5 sela.

02.03. mart 1918. - Zaplužje
04. mart 1918. - Bljač
05. 06. mart 1918. - Brodosavce
07. mart 1918. - Kukljibeg
08. mart 1918. - Kukovce


Osoblje potprefekture Gora


Državni administratori potprefekture Gora

1. Fiqri Rusi (Dibra - 31) – Vraništa
2. Ziar Beqir Zhilta (Prizren - 33) – Vraništa


Sudija

1. Ahmed Sadri Haxhi (Epir, Libhova - 47) – Vraništa


Zvaničnici u državnoj službi

1. Pazo Elogaji (46) – Dragaš
2. Sejfula Murat (52) – Košarišta
3. Esad Blivani (61) – Kukaljane
4. Abdurahman Gulani  (70) – Leštane
5. Adem Tahir (45) – Orčikle
6. Muhamed Pelivan (40) – Radeša
7. Jakup Sali (40) – Zapod
8. Šaban Čoko (41) – Restelica
9. Adem Duman (26) – Restelica
10. Gjon Kol Mosi (Skadar - 45) – Šištavec
11. Dželil Ejubi (45) – Vraništa


Uredski službenici

1. Filip Ndoc Shahin (Prizren - 34) – Šištavec
2. Nedžip Abdulah Zajm (Zaplužje - 32) – Vraništa
3. Nailj Husejn Maliverdhi (Rapča - 38) Sekretar potprefekture Gora – Vraništa
4. Sadik Beqir Topojani (Prizren - 43) - Vraništa


Policajci i detektivi, javna služba

1. Ali (30) – Brod
2. Ali (36) – Dikance
3. Hasan Tufekči (47) – Ljubošta
4. Ramadan Sahid (32) – Orčikle
5. Jusuf Musa (25) – Orčuša
6. Bajram Kasan (17) – Šištavec


Glasnici

1. Sadik Husen (24) – Vraništa
2. Muhamed Dezdan (30) – Vraništa
3. Ramadan Dezdan (30) – Vraništa
Arhivski izvor:

Österreichische Akademie der Wissenschaften
(Archive of the Austrian Academy of Sciences)27.3.24

Alija Džogović - Pjesma nas je uzdigla do najviših vrhova čovječanstva

 

Izvor:
Glas Islama
(Glasilo Islamske zajednice - List za vjeru, društvo i kulturu)
Godina I broj 8. Avgust 1997. Novi Pazar

Alija Džogović
(Izlaganje na književnim susretima u Mušnjikovu kod Prizrena)

Kada sam 1980. godine otišao u Goru, a godinu dana kasnije i u Sredsku Župu, već na prvom koraku bio sam impresioniran ljepotom govora ovih krajeva, izvornošću i fleksibilnošću onomastičkog materijala, narodnim usmjenim pjesništvom, ljepotom i bogatstvom drugih oblika folklora, kao što su muzika i pjevanje, igre, arhaični obredi i običaji, usmjena predaja, te originalna i specifična tradicija i kultura.

Sela u oblasti Šar-planine postala su tada privlačna za mnoge naučnike i istraživače, svakako i ranije, čiji su aspekti bili različiti. Tada je u Gori iz Danske dolazila, više puta, Birte Trearup, poznata kao naučnik, muzikolog, sa namjerom da ovdje proučava goransku muziku i pjevanje, da je zapisuje, jer je doznala da su goranski muzički oblici specifični i očuvani u svojoj prvobitnoj formi i sadržajima, za razliku od ostalih krajeva u Evropi.

Moje divljenje ljepoti govora ovih krajeva i ljepoti narodnog pjesništva motivisalo me da na ovim terenima provedem više godina tokom ljetnih mjeseci i da zapišem cjelokupni onomastički materijal, da proučavam dijaktološke specifičnosti govora (njegov fonološki sistem, fonetske procese, morfološke i sintaksičke karakteristike), a uzgred da zapišem i po neki oblik iz usmjenog poetskog korpusa naroda ovih krajeva.

U Dragašu sam se tada sreo sa Harunom Hasanijem, koji se, pored ljekarskog posla, intenzivno bavio snimanjem i prikupljanjem muzičkog folklora, a zapisivao je i lirske narodne pjesme u kontekstu pjevanja i izvođenja uz razne muzičke instrumente. Rekao sam mu tada da je to dobro i da će biti još bolje ako nastavi da sakuplja sve oblike goranskih narodnih umotvorina. Bio sam takođe oduševljen kada se, poslije nekoliko godina, pojavila knjiga “Goranske narodne pesme”.

Moram reći da nisam bio zadovoljan lekturom tekstova, koji su mestimično fonetski prepravljeni i neujednačeni, jer osoba koja je to u Prištini obavljala, nije poznavala specifičnosti goranskog fonološkog sistema, pa su neke jezičke karakteristike netipične i neprirodne, što nije trebalo činiti. Međutim, i takva, ova knjiga bila je veliki književni i jezički događaj za Goru, za nauku o narodnom usmjenom stvaralaštvu, kao i za dijaktologiju.

Prije godinu dana došao mi je do ruku jedan rukopis goranskih narodnih pjesama sakupljenih u goranskim selima u Albaniji. Taj rukopis sadrži materijal visoke književne vrijednosti, a posebno i jezičke, i valjalo bi ga štampati. Goranska narodna književnost bila bi kompletnija.

Sem ovih zbirki lisrskih tvorevina, dobro je poznato da u oblasti Gore i Sredske Župe postoji i bogato prozno stvaralaštvo, pa bi bilo od ogromnog značaja pristupiti njegovom sistematskom prikupljanju i objavljivanju. Svako odlaganje može da bude štetno i zloupotrebljeno.

Na moje veliko zadovoljstvo, prije godinu dana takođe mi je došla do ruku još jedna zbirka narodnih lirskih pjesama izuzetne poetsko-jezičke ljepote i originalnosti. To je knjiga POAENJE čiji je autor-sakupljač Miftar Adžemi, prijeklom iz sela Donje Ljubinje više Prizrena. On je ove pjesme više godina zapisivao od svoje majke Ramize, ali i od drugih informatora po selima Sredske Župe. Ističem, takođe, da sam bio impresioniran poetskom ljepotom ovih pjesama. Predložio sam Miftaru Adžemiju da nastavi da sakuplja i druge oblike usmjenog narodnog stvaralaštva u oblasti oko gornjeg toka Prizrenske Bistrice. Jer on to može, poseduje znanje i iskustvo.

Za našu bošnjačko-islamsku kulturu od ogromnog je značaja što su ove knjige narodnih umotvorina iz Gore i Sredske Župe, i još neke slične ovima, ugledale svijet i ušle u korpus evropske literature. Trebalo je to da se desi mnogo ranije, ali nije bilo uslova niti korektnog vrijednovanja. Postojala je teza da naš narod nema svoju usmjenu tradiciju niti sopstveni jezički sistem. A nije tako. Naši skupljači usmjenih narodnih tvorevina, i naši pisci, demantovali su oponente teorije i potvrdili činjenice da smo sa svojim duhovnim nasljeđem ispred mnogih drugih u susjedstvu i okruženju. Ove činjenice potvrđene su i otkrićem velikog djela sandžačkog Homera Avda Međedovića, pjevača i guslara sa Obrova kod Bjelog Polja. Tako, možemo reći Evropi da i mi imamo svoj Olimp i svoj Parnas. Figurativno rečeno, to su Šara (Monti Skardus), Obrov, Materidža, Karanfili...

Činjenica je da je naš narod najljudskiji na svijetu. Reinkarnira se iz pepela, sa merhametom i pjesmom. Historijski događaji su potvrdili da je naš bošnjački narod izabrao pjesmu kao jedan od oblika svoga identiteta, da njom zamjeni privremenu smrt. U pjesmu je utkivao svoj život - da uđe u vječnost. Ta nas je pjesma uzdigla do najviših vrhova čovječanstva.

U zaključku, izražavam želju da ova današnja književna svečanost bude podsječanje na sve one koji su anonimni ili znani stvaraoci našeg muslimanskog eposa, usmjenog i pisanog. U skladu sa ovim, neka ona bude inspiracija za dalja izučavanja našeg narodnog stvaralaštva, te inspiracija za nove knjige, nove zbirke poezije naših autora.

Danas su ovdje muslimanski pisci iz Prizrena, Gore, Sredske Župe, Prištine, Novog Pazara, Bijelog Polja i drugih krajeva.

18.2.24

Osnovne škole na području potprefekture Dragaš (Gora)

Zbirna statistika inspektorijata: Prizren
Školska: 1942/19431942. godine u potprefekturi Dragaš radile su škole u Brodu, Rapči, Vraništi, Bučju i Bljaču.
Iste godine škole u Brodosavcu, Brutu i Restelici su bile spremne za otvaranje, ali zbog nedostatka nastavnog osoblja nisu se još otvorile.

Više informacija o školi u Rapči  iz tog perioda možete pročitati: OVDJEU albanskom djelu Gore radile su škole u Šištevcu i Zapodu. Te godine su zatvorene škole u Borju, Orešeku i Kolovozu.

Osnovne škole na području potprefekture Dragaš (Gora)


Izveštaj inspektora obrazovanja:
Ibrahim Fehmiu
Prizren: 24 VII 1943.Arhivski izvor:

AQSH. F. 188. (Zyra Qendrore e Statistikes), D. 119-031
AQSH. F. 188. (Zyra Qendrore e Statistikes), D. 119-007.1

Lista prefektura, potprefektura, opština oslobođenih oblasti (predjela) 1942. godine

 
Ministri spoljnih poslova Njemačke i Italije su Bečkim sporazumom 1941
. godine okupiranu Jugoslaviju podijelili na svoje interesne zone. Nakon nekoliko izmjena i dopuna sporazuma, u maju 1941. teritoriju okupirane Jugoslavije podijelili su u korist tri države: Italije, Bugarske i Njemačke.

Većina teritorija pripadala je italijanskom okupacionom području, koje je pridruženo takozvanoj Velikoj Albaniji sa 4 prefekture: Peć, Priština, Prizren i Debar, sa 19 potprefektura, 13 gradskih opština (bashkia), 161 opština, 1.501 selom, sa ukupno 841.544 stanovnika. 

Ovom području pridruženi su Ulcinj i Tuzi, koja su ušla u prefekture Korča i Skadar. U sastav prefekture Prizren ušla su sva sela Dragaša i Prizrenske Župe i Podgora. Od strane Kraljevine Albanije ova teritorija smatrana je oslobođenom, pa je vlada formirala Ministarstvo oslobođenih oblasti (Ministria e Tokave të Liruara) sa svim administrativnim organima.

Region Mitrovice pridružio se njemačkoj interesnoj zoni, koja je obuhvatala oblasti Mitrovice, Podujeva, Vučitrna i Novog Pazara, koje su bile dio Nedićeve Srbije.

Region skopskog i kumanovskog okruga, kao i dio okruga Gnjilane, Kačanik, Vitina, te i Preševo ​​i Bujanovac, pripadali su fašističkoj Bugarskoj.

Više informacija o administrativnoj podjeli i popisu stanovništva Dragaša i Prizrenske Župe i Podgora tokom Drugog svjetskog rata možete pročitati: OVDE

 


Lista prefektura, potprefektura, opština
oslobođenih oblasti (predjela) 1942. godine
 
 

1. PREFEKTURA DEBAR
(DIBRËS) – 5 opština

1.1. potprefektura Gostivar (9 opština)
1.2. potprefektura Kičevo (9 opština)
1.3. Potprefektura Reka (6 opština)
1.4. potprefektura Struga (13 opština)
1.5. potprefektura Tetovo (9 opština)

2. PREFEKTURA PEĆ (PEJËS)
– 8 opština

2.1. potprefektura Drenica (7 opština)
2.2. potprefektura Istog (5 opština)
2.3. potprefektura Plav (3 opštine)
2.4. potprefektura Rožaj (2 opštine)
2.5. potprefektura Tutin (5 opštine)

3. PREFEKTUA PRIŠTINA (PRISHTINËS)
– 10 opština

3.1. potprefektura Gnjilane (15 opština)
3.2. potprefektura Ferizović (9 opština)

4. PREFEKTURA PRIZREN
(PRIZRENIT) – 8 opština

4.1. potprefektura Dragaš (4 opštine)
4.2. potprefektura Đakovica (8 opština)
4.3. potprefektura Orahovac (12 opština)
4.4. potprefektura Suva Reka (4 opštine)


Potprefektura Caridvor sa 3 opštine ušla je pod administracijom Prefekture Korča.

Potprefektura Tuzi (jedna opština) ušla je pod administracijom Prefekture Skadar.

Potprefektura Ulcinj sa 5 opštine ušla je pod administracijom Prefekture Skadar.


Ukupno 4 prefekture, 19 potprefekture, gradske opštine (bashkia) 13, 161 opština, 1501 selo sa ukupnim brojem stanovnika od 841 544.Arhivski izvor
:

AQSH. F.166.(Ministria e Tokave të Liruara),V.1942.D13-001-007
Centralna Služba statistike Kraljevine Albanije

11.2.24

Poznati usta (majstor) Džemo - Birthe Trærup


 
SVADBARSKI MUZIČARI U PRIZRENSKOJ GORI (1975)
(odlomak iz dužeg rada) - Birthe Trerup, Danska

 
 
Gdje god da odete čut ćete za Džema (brata Jakupove majke) iz Globočice u Gori. O njemu se govori kao o najvećem majstoru zurle (svirladžiji), ne samo u Gori već i u staroj Albaniji i Makedoniji. Čak je odlazio u Tursku i tamo ostajao po mjesec ili dva, svirajući na svadbama i godišnjim vašarima, i svuda uživao veliko poštovanje i divljenje.
 
Živio je veoma dugo, navodno 110 godina, a Rasim Beriša, koji je bio njegov učenik, kaže da je još uvijek svirao kada je imao sto godina. Svirao je sve melodije, kako stare tako i nove. Svirao je goranske, ali također albanske, makedonske i turske. Isto, govori se da je on stvorio goranski nibet i osmislio mnoge njegove pjesme, od kojih su neke i danas obavezni dio ovog dvosatnog niza melodija za dvije zurle (svirle). Naročito su poznate dvije pjesme koje govore o smrti Džemovih sinova i njegovoj drugoj ženidbi.
 
Džemo je imao dva sina koji su, također, bili muzičari. Jedan se zvao Malić i očito mu je bio najdraži budući da je pjesma nazvana po njemu. Pod austrijskom okupacijom, u toku Prvog svjetskog rata, Goru je zahvatilo veliko siromaštvo i glad. Džemo je odlučio da nabavi hranu za svoju porodicu. I pored toga što je bila sredina zime, zajedno sa svojim sinovima krenuo je preko Šar-planine u Tetovo. Zaradili su nešto novaca od sviranja, napunili vreće žitom i krenuli nazad.
Dok su prelazili planinu, zahvatila ih je strašna snježna oluja i oba sina su se smrzla. Malić je umro dan poslije svoga brata; njegov konj se nije pomjerio s tog mjesta, već je tri dana bdio nad njegovim tijelom. Džemo ih je sahranio kod Džindi Bega a njihovi mezari (grobovi) se i danas mogu vidjeti. Roditelji su duboko oplakivali gubitak svojih sinova. Njihova majka umrla je od žalosti, a Džemo je komponovao pjesme u kojima opisuje cijeli tragični slučaj a posebno smrzavanje i smrt njegovog najdražeg sina Malića. Pjesma je bez riječi i u cijelosti se izvodi instrumentalno, prvenstveno u nibetu, ali i tokom drugih svadbenih povorki. 
 
Džemova pesma kazuje kako je Džemo osvojio djevojačku ljubav svojom muzikom. Nakon smrti svojih sinova Džemo je ponovo otišao u staru Albaniju, gdje je na svadbama svirao o njihovoj nesretnoj sudbini. Mlada Ciganka je, šetajući kroz šumu, čula muziku. Bila je toliko zadivljena melodijom da se odmah zaljubila u svirača i odlučila da krene za njim. Ubrzo su se vjenčali. 
 
*** 
 
Razgovor sa Ferizom Osmanijem o Džemi
 
Birte: Kako se tačno zvao?
Feriz: Džemo
Birte: Odakle je bio?
Feriz: Rođen je u Globočici. Bio je najbolji majstor. Svirao je sve pjesme, i stare i nove. Živio je devedeset godina. Svirao je cijelog života. U Turskoj je bio najbolji svirač.
Birte: Da li je u Tursku odlazio odavde?
Feriz: Da, odlazio je u Tursku i svirao tamo.
Birte: I vraćao se nazad?
Feriz: Kad se vraćao ovamo, opet je svirao. Svirao je i u staroj Albaniji i tamo bio najbolji. Imao je dva sina koji su umrli od gladi u vrijeme Austrije. Stvorio je pjesmu o svojim sinovima. Dok je bio mlađi svirao je po pet sati bez prestanka.
Birte: Nibet?
Feriz: Nibet. Ne, ne bibet! Znate, za vrijeme vršidbe konjima na stari način (u Mamuši). Svirao je pet sati dok vršidba nije završena. Njegove oči su bile zakrvavljene od sviranja. Bio je najbolji majstor. Nastavio je svirati sve dok nisu završili i pospremili žito u hambare.
Birte: A njegovi sinovi?
Feriz: I njegovi sinovi su svirali, ali su umrli mladi.
Birte: Je li Džemo bio i bubnjar (tupandžija)?
Feriz: Ne, bio je samo svirač (svirladžija).
Birte: Da li Gora ima takvih svirača?
Feriz: Sada ima mene, Feriza.
Birte: Ima li drugih sem tebe i Ramadana?
Feriz: Bilo ih je, ali su umrli. Kad je umro Džemo, ja sam zauzeo njegovo mjesto i postao goranski majstor.
Birte: Jesi li svirao zajedno s njim?
Feriz: Ne, bio sam mlad. Imao sam 12-13 godina, ali sam ga viđao i pamtim ga. On je svirao sa mojim ocem.
Birte: Koliko dugo je boravio u Turskoj? Je li to bilo tokom cijele zime ili je samo odlazio i vraćao sa odmah?
Feriz: Tamo je svirao mjesec ili dva i vraćao se nazad. Svirao je na svadbama, godišnjim vašarima i tako.
Birte: Je li svoju zurlu (svirlu) kupio u Turskoj ili u Makedoniji?
Feriz: Kupio je u Turskoj.
Birte: Da li ona još postoji?
Feriz: Ne znam, on više nije imao djeci. Možda je njegova familija još čuva.
Birte: Imate li još nešto da kažete o njemu?
Feriz: Ne, ne znam. Da, znate li koga je on volio? Volio je boksera Muhameda Alija. Njega je mnogo volio.
Birte: Jedna je žena pobjegla za njega. Kakva je ta priča?
Feriz: Dok je bio mlad otišao je u staru Albaniju i tamo svirao pjesmu. Jedna djevojka je čula pjesmu i odmah se zaljubila u majstora i on ju je oženio.
Birte: Da li je on poznavao ovu ženu ili djevojku?
Feriz: Ne, on je nije poznavao, ali kad je čula kako lijepo svira, udala se za njega.
Birte: Jesu li sinovi od ove žene umrli u planini?
Feriz: Ne, sinovi su bili od prve žene. On je imao dvije žene.
Birte: U isto vrijeme?
Feriz: Da, istovremeno dvije žene. Jedna je bila starija, druga mlađa.
Birte: I sada se ta pjesma izvodi?
Feriz: Svuda u Gori svira se ta pjesma i svi je vole. Oni kažu: „Sviraj Džemovu pjesmu.“ Vi ste je snimili na vašem gramofonu.
Birte: Kako su njegovi sinovi umrli?
Feriz: Njegovi sinovi su umrli pod Austrijom, jer nisu imali hrane. Otišli su u Tetovo po hranu preko Šar-planine. Zahvatilo ih nevrijeme i oluja i oni su se smrzli. Poslije je on stvorio pjesmu o sinu kako je otišao tamo i smrzao se, te kako je on patio i bol mu razjedala dušu.
Birte: Mislite da nisu stigli u Tetovo?
Feriz: Oni su bili tamo, kupili su žito i vraćali se nazad.
Birte: Da li je ova pjesma samo za zurle ili ima i riječi?
Feriz: Isključivo za zurle, tako smo mi čuli, a možda postoje neki koji je pjevaju. I dok mi idemo sviramo je u nibetu, pjesmu o sinovima i Džemu.
 
 
(S engleskog preveo Sadik Idrizi)

7.2.24

Sinanpašina Gora - Grigorije Božović Politika,1931.


Dnevne novine: Politika
24/05/1931 str.7

Broj 8275
Godina XXVIII

Nesumnjivo su najarhaičniji naši govori kod naselja pokraj grčke etničke granice od Strume iznad Sereza do Prespe i Jablanice, s one strane Ohridskog Jezera. Ali su ti govori u svojem istorijskom okamenjavanju pretrpeli izvestan uticaj grčkog, albanskog i vlaškog jezika. Međutim, Mijaci, koji su se povukli nešto na sever, koji su nesumljivo jedno od onih plemena naših iz prvoga vala što je zapljusnuo jug, saćuvali su svoju starinu, ne samo u životu, običajima i navikama, no i u jeziku. Samo taj njihov govor, bolje sačuvan od inojezična uticaja, no onaj oko Prespe, ipak je ostao živ, neokamenjen, i u razvoju do današnjega dana.

Dobro uho, pouzdan stručnjak kojemu nije stalo do hačenja, moći će danas u Maloj Reci uhvatiti onaj pravi mijački govor koji se nije dopustio da ga pečalbar tako lako prekraja. Pesma i žena mijačka očuvali su ga u svoj čistoti njegovoj, samo što tu pesmu treba pravilno uhvatiti, i tu ženu dobro čuti.

No na Šaru, iznad Prizrena, još postoje dve župe, u kojima je jezik najsličniji i najbliži mijačkomu, opet jezik najbliži našem književnom svetosavskom jeziku, jeziku svih dosele pronađenih propisa Dušanova Zakonika. To su pravoslavna Sredska, na izvoru Prizrenske Bistrice, i muhamedanska Gora, ponad Lume, između Koritnika i Galaića na Šaru.

Ta Gora nije postojbina onoga Sinan-paše rodom iz sela Viljne u Ljumi, zloga poturice koji je razrušio Aranđelov Manastir Dušanov i spalio na Vračaru mošti Svetoga Save. Postojbina je ona drugoga Sinan-paše iz Topoljana, koje danas predvaja arbanaška granica, velikoga turskoga vojskovođe, osvajača, zulumčara i nežnoga zemljaka prema Prizrenu i rodnoj Gori do smrti. To je postojbina Sinadina Goranina, velikoga ovčara Šarplaninskoga i sedoga Petra Kostića, čija je jedina porodica utekla u grad nepoturčena. Ta je župa postojbina onih divnih mučenika pečalbarskih, koji su po Turskoj, Egiptu, Grčkoj, Bugariji, Vlaškoj, Srbiji i Srednjoj Evropi do Beča, Breslave i Hersona preneli kačunkov salep, bozu, zašečereno voće i halvu, proneli kroz svet gorsku čestitost i tajnu radinosti i vrednoće.

Da, to je ona Gora mnogih Mehmeda Pelivana, koji su i kao muslimani zadužili našu zemlju u prošlosti, onih Krstenli Mahmuda, koji u Anadoliji Turcima nisu nikad bili dovoljno Turci i onih Hadži-Ismaila koji i danas s one strane Pruta i Dnjestra ostaju nacionalno netaknuti bolje no da su najpravoslavniji. Iz te župe su ona divna deca koja nam svake večeri nude kikirike i ušećereno voće ovde u prestonici.

Poturčivanje Gore završeno je 1857. godine. Pokraj svega toga što su Gorani postali dobri muslimani, dali veliki broj znatnih bogoslova, kadija i sudija, bili odani vojnici i podanici, za Turke su ostali kao "Gora-poturi", a za Arnaute bogodani kraj za grabež i nasilja, kao i pravoslavni da su bili. Teški mučenici su to bili. Nekako im se nije verovalo. Nalazim, po nagonu i po pravu, Arnauti su u Goraninu videli drugu rasu, otpornu i staru koja ne da svoje. Ne da jezik, običaj, svoj način života i svoj pogled na svet - Turčin takođe.

Iako je Goranin klanjao pet puta dnevno, iako krio svoju ženu, opet je njegova devojka slobodno birala momka, odlazila na gledanje i javno izabraniku srca bacala stručak carskoga cveća. Goranin je mogao biti softa, govoriti turski kao Karamanlija, ali je opet uvek najradije izgovarao svoje "takec" čim bi od koga čuo rodnu reč; ako je morao na turskom izgovoriti "dvadeset i pet" on je opet rado grešno da kaže "jegrmi pet", a ne "jegrmi beš".

Ako je Goranin imao čitave poslastičarske radnje u Carigradu, čitave redove svojih dučana u Smirni i Solunu, tma i tuštu zlatnih lira na ostavini u "Otomanskoj Banci", opet je ponosno nosio svoj goranski gunj, zatvoreno ljubičastu đečermu i čakšire u Gori tkane i goranskim šavcem udešene. Imali su Gorani na čudo snage u nagonu da sačuvaju sve svoje srpske etničke osobine i da ih iznesu do današnjih dana, da nije nimalo čudno da sve to ne uoče Turci i Arnauti. Samo su Mijaci u tom pogledu na prvom mestu, premda im je kao pravoslavnima u neku ruku bilo lakše.

Pišem sve ovo što me neprestano muči jedna stvar za koju dugo nisam imao hrabrosti da je iznesem pred stručnjake i ljude ne obične ljubitelje kao što sam ja. Gorane poznajem iz detinjstva i posmatram ih odavno, ali samo ove na pečalbi. Odavno me mučilo pitanje njihove starine, u mramorje uklesani njihovi običaji i govor. Sve oko njih, osim pravoslavnih Srečana, nije na njih ličilo. Dok nisam video i čuo Mijake. I njihova tamna predanja da su neki njihovi rođaci pri pokretu sa juga pošli ka Radomiru i Prizrenskim Stranama. Eto tada me je, dole u Maloj Reci, spopala misao da su Gorani njihovi rođaci i to plemenski, ili u najmanju ruku da su nekada zajedno živeli na reci Galiku. To me je i nagnalo te sam neposredno od Mijaka odjurio u Goru i probavio tamo pet dana. Na žalost, moja posmatranja su ostala dosta površna, jer niti sam bio izabrao pogodan trenutak, niti sam imao čoveka koji bi mi u Gori umeo i mogao otvoriti vrata i svako srce. Arnauti su u tom pogledu zlato i meni je sa njima lakše. Ali i pored svega toga ja sam otuda izneo utisak i za sebe tvrdo verovanje da su Gorani Mijaci i najstarije naše naselje oko Prizrena. Rekoh ovo da pozvani naučnici pođu i nađu istinu.

Samo traga radi. Goranska nošnja najsličnija je mijačkoj. Govor gotovo istovetan. Pesma muzički najbliža. Zanimanja u istim oblicima: pečalba i stočarstvo. Čednost žene i porodice, sloboda i svetinja devojke. Ljubav prema zavičaju. Slovenska pitomost. Sve svadbe obično jednom u godini. Smisao za trgovinu i pečalbu, ali i raspikućstvo na domu kad treba ženiti ili gosta dočekati. Odvratnost prema razbojnicima i pušci radi toga zanata, preziranje pljačkaša i aramija, ali hrabrost u ratu i u zajedničkim pokretima za odbranu. Jedno "Teško oro", jednaka slabost prema tupanu i zurni i jednako čisto odevanje. I jednaki "tvrdoverci", mimo svet, jedni u pravoslavlju, drugi u islamu. Takođe, jedno isto ime planine "Galić" - Galič, Galik, Đalič.

Gorani kao i Mijaci izgovaraju "mije" i "vije", "take", "tok", "toko", "dejče" - devojče, "jabuka" - jabolka, a glagole menjaju gotovo istovetno. Navodim jednu od najstarijih pesama njihovih:

Puška pukna, jagodo,
Cela Gora jekna,

Mi ubija, jagodo,

Mi ubija najbolji junaka,

Gde to padna, jagodo,

Tu me zakopajte,

Na groba mi, jagodo,
Bajrak zabodajte;
Za bajrakom, jagodo,

Konjca mi vrzite.

Ja nisam imao prilike da u Gori čujem kako se peva, ali sam slušao neke ovde u Beogradu. Peva se onako kao što u Galičniku pevaju muškarci, obično na putu ili kod stada u planini. Ali mi je jedan mladi učitelj u Brodu po sećanju metnuo u note pesmu o Murselju i Kara Aliji. Evo prve: 

Murselj sedi...

Murselj sedi više selo,
više selo vo gumena,

Vo gumena...

Ajde Murselj da ručame,

Mi ga dalje gljedanica,

Vo mujego pobratima,

Dušmanište, namćorište.

Murselj sedi više selo,

Više selo vo gumena,

Vo gumena ...

Nećem sestro, ne mi s' jade

Vo jenogo vo drugogo
-
Dušmanište, namčorište.


Osim toga goranska su prezimena kao i mijačka: Mačinci, Čučuljevci, Smiljevci, Lekovci, Lokanovci, Avramovci, Durovci, Milenkovci i otuda za pojedinca: Durovski, Kučukovski itd. Gorska su sela kao i mijačka na velikim nadmorskim visinama i vrlo zbijena. Glavno goransko selo Brod najzbijenije je selo u našoj zemlji, zbijenije čak i od Galičnika.

A Gora je takođe siromašna stočarska i pečalbarska župa, koja do duše kao i Mala Reka ima i bogataša, no mali broj. Njena je sirotinja pitoma i valjana; zaslužuje da se potanko prouči dok još nije kasno: tvrdim da će goranski prvak Đaur Abaz, rado videti kojega srpskoga profesora, a Arnautin Velija iz Buče vlastelinski dočekati i ispratiti. 

 

Kompletan tekst možete pročitati: OVDJE

22.1.24

Porodica SIRKEDŽI (Sirkeci) Kruševo - Bursa

Hadži Džemal Sirkedži – Cemal Sirkeci (1892. Kruševo - 1984. Bursa)


Tokom pripremanja materijala za monografiju Kruševa, koristili smo razne historisjke izvore. Pored ograničene arhivske građe Matične službe, prvi izvor koji smo koristili bio je prikupljanje usmene predaje, razgovor sa starijim mještanima sela. Drugi je bio sakupljanje starih dokumenata (pisma, tapije) i fotografija. Bilo je dosađivanja a sve u cilju kako bi se kompletirao rodoslov familija. Formirani su rodoslovi za svaku porodicu koja trenutno živi u Kruševu. Bilo je sitnih grešaka, ali na osnovu usmene predaje podaci su dopunjavani informacijama iz Matične službe i starih arhivskih dokumenata.

Znamo da je stanovništvo Kruševa tokom balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata doživjelo potpuni egzodus. Najčešće preko Prizrena, Ferizovića (Uroševac) i Tetova put je vodio za Tursku. Mnogi su stradali na dugom i teškom muhadžirskom putu.

Informacije o iseljenim porodicama je bilo veoma malo. U usmenoj predaji poznata su imena nekih rodova iz sela koji više ne postoje: Rogačinci, Kajrakovci, Mučinovci, Rustanovci, Burinci, Pajovci, Žaguljinci, Ljakuševci, Bećovci, Dikljićevci, Samardžinci, Uglješovci, Nutanovci, Sinokovci... Sve te iseljene porodice su u Turskoj dobili nova prezimena. Najviše su bili naseljeni u selu Yalikoy (Podima) pored Čataldže, a bilo ih je i u drugim mjestima: Istanbulu, Bursi, Eskišehiri, Ankari, Samsunu...
 

Godinu dana nakon što smo objavili monografiju Kruševa, došli smo u posjed jednog bitnog arhivskog dokumenta. Radi se o austro-ugarskom popisu stanovništva iz 1918. godine. Popis je dao veoma bitne informacije o svim porodicama koje su živjele u Kruševu u tom periodu.

 Dosadašnje informacije su potvrđene, a dotad nejasne informacije su proširene i dopunjene. O pojedinim porodicama i dalje nismo imali nikakvih informacija. Jedna od njih je i familija Sirkedži. Ovo je nastavak i dopuna priče o iseljenim porodicama iz Kruševa koje su se trajno nastanili u Turskoj. Na osnovu imena, dio su velike porodice Džajko, Hadžijinci, koji u selu imaju prezime Isljami.

 Dželal (Celalettin Bey) je bio iz Kruševa. Bio je oženjen Zehrom, ćerkom hadži Ibrahima, sestrom mola Arifa.

Dželal je u braku sa Zehrom imao tri sina: Šabana, Đemala i Isljama. Svi rođeni u Kruševu.

Imao je poslastičarsku radnju u Prizrenu (Papas čaršija). Tokom zimskih mjeseci zatvarao je radnju i odlazio u Tursku gdje je prodavao tradicionalne proizvode - halvu, bozu, salep.

Nakon smrti žene, Dželal se ženi Bademom, Albankom iz Prizrena. Iz tog braka dobija još četvoro djece: Firdevs, Musa, Muhpile i Aziz.

Kada krajem 1912. godine u Prizren ulazi srpska vojska, Dželal je u svojoj radnji imao incident sa žandarom, te nakon kraćeg perioda sa kompletnom porodicom napušta Prizren i odlazi u Bursu, Turska.

Hadži Džemal Sirkeđi

Džemal, srednji sin Dželala i Zehre rođen, je 1892. godine u Kruševu. Tokom Prvog svjetskog rata sa Osmanskom vojskom ratuje na Bliskom Istoku (Suecki kanal, Palestina i Irak). Učesnik je opsadne bitke Kut ul Amare protiv britanske vojske. Osmanska 6. armija opkolila je sredinom decemra 1915. godine britansku vojsku u gradu Kut, u današnjem Iraku. Opsada je trajala 147. dana. Bitka kod Kut ul Amare je druga velika pobjeda Osmanske vojske protiv Britanaca u Prvom svjetskom ratu.

 

Bitka kod Kut ul Amare (Decembar 1915. - April 1916.)

Pred kraj Prvog svjetskog rata, po kazivanju rahmetli Džemala, nisu se predali, već su sa još 10-15 vojnika sa kapetanom lutali po frontu još nekoliko mjeseci. Kroz Palestinu se nisu proveli dobro, stanovništvo im nije davalo ni hrane ni vode, željeli su da proteraju Osmansku vojsku pod nagovorom Britanaca.

Kasnije su se predali alžirskim i marokanskim vojnicima. Razmijenjeni su kao ratni zarobljenici na kraju Prvog svjetskog rata. U vojsci je ostao još tri godine nakon Prvog svjetskog rata.

U poslijeratnim godinama otac Dželal sa sinovima prodaje tradicionalne proizvode na više lokacija u Bursi. Dželal umire 1927. godine, a posao preuzimaju sinovi, koji 1930. godine otvaraju zajedničku radnju - mljekaru „Şaban Sirkeci”.  

Şaban Sirkeci” Bursa

 

Pored tradicionalnih, prave i druge proizvode od mlijeka (jogurt, ajran...) kao i sirće, ocat. Na osnovu njihovog zanimanja, poslije 1930. godine dobijaju prezime Sirkedži.

Radnja se nalazila pored tadašnje Poreske uprave u naselju Setbaši. Važili su za najpoznatije prodavce mliječnih proizvoda i boze u Bursi. Njihovu bozu je pio i treći predsjednik Turske Celal Bayar.

Predsjednik Turske Celal Bayar (1950-1960) u njihovoj radnji


 

Predsjednik Turske Celal Bayar (1950-1960) u njihovoj radnji


Nakon 1954. godine braća i njihova djeca otvaraju zasebne radnje i nastavljaju sa prodajom tradicionalnih proizvoda. 

Džemal Sirkedži ispred svoje radnje 1983. godineŠaban je bio oženjen Nazmijom (porijeklom iz Bugarske). Njihova djeca su: Nuretin, Erdogan, Mubecel, Muesel i Guner.

Džemal (1892. Kruševo - 02/11/1984. Bursa) je bio je oženjen Eminom (porijeklom iz Burse). Njihova djeca su: Nurije (umrla 2017.), Ruhije (rođena 1930.), Džemil (umro 2004.), Nurhajat (rođena 1935.).

Džemilova djeca su: Ibrahim Esvet, Ismail Merve, Ajše Zehra.

Džemal, Džemil, Ibrahim Esvet

Islam je bio oženjen sa Kajom (otac Nezir, porijeklom iz Gore). Imali su tri ćerke: Šukran, Ilhan i Turkan.

 

(Informator: Ibrahim Esvet)

Foto: Privatna arhiva porodice Sirkedži 


Kompletan tekst možete pročitati: OVDE