1.2.18

Prezimena i imena rodova u Gori

Domovnica – Matična služba Kruševo


Sve do odlaska Turske sa ovih prostora (1912), prezimena u Gori bila su po modelu otac-sin: Mehmet oglu Mustafa (Mehmedov sin Mustafa), Zejnel Abidin, Ferhat Osman...

Kasnije, u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, svim prezimenima se na kraju dodaje sufiks -ić.

Prezimena na -ić u Kruševu:
Muratović (Brenoli), Ramadanović (Ramadani), Abazović (Hodža/Alimanovci), Omerović (Idrizi, Omeri), Velijević (Osmani), Jahjević (Dute), Osmanović (Hodža/ Mazl'movci), Šabanović (Isljami), Sulejmanović (Toro), Harunović (Haruni), Mustafović (Mustafa), Sejranović (Sejrani), Eminović (Nedžipi), Ibrahimović (Gaziu, Eštrefovci), Jusufović (Abidini), Hasanović (Sopi), Arifović (Seferi), Ilijazović (Ilijazi i Behljulji), Abazović (Šerifi), Ahmedović (Redžepi, trenutno u Brodu), Hašimović (Seljimi).

Prezimena na -ić u Zli Potoku:
Zećirović, Murtezanović, Zejnelović, Kadrijević, Hamidović, Ukić, Šahinović, Bajramović, Tahirović, Mehmedović, Seitović, Nasuhović, Sulejmanović, Hamzović, Rušidović, Rašidović, Kasamović, Bajazidović, Šaćirović, Behlulović, Ishaković, Imerović, Alijević, Jaminović, Islamović, Uzeirović, Memišević, Bahtijarević, Ejubović, Mustafović, Nuridinević, Redžepović, Demirović, Velijević, Ademović, Kurdalijević, Kahrimanović, Jasimović, Mahmudović, Ramadanović, Redžepović, Kadrijević, Jusufović, Idrizović, Kurtišević
Nakon Drugog svjetskog rata, 1947. godine, posebnom odlukom, dozvoljeno je da se iz prezimena izbaci -ić. Većina takvih prezimena zadržana je do danas u Gori.Kompletan rad možete pročitati i preuzeti: OVDE
.
.

Nema komentara:

Objavi komentar