16.4.23

U POHODU GORI - Reportaža o Mličkoj džamiji (1993. godine)

Na slici:
Enver Batiu (istoričar), Ahmed Murati (imam u selu Mlike), Mustafa Balje


Izvor:
Reportažu pripremio:
Nesim A. Mustafi
GURBEDŽIJA - Broj 11, mart 1993, strana 6-8


Naša efemerna poseta selu Mljike u Gori, kraj Prizrena, izrodila se u pohod, koji bi se, svakako, mogao upisati u neispisane stranice istorije i kulture nas Muslimana sa prostora Kosova a i šire. 

Uz melos ovoga podneblja i audio-kaseta koja nam i ovom prilikom pomaže da bliže dočaramo Goru, nastavljamo put za Mljike.
Selo skriveno u njedra Šar-planine, sa oko hiljadu duša, leži i ćuti kao da nešto krije i pritajeno čuva za neka buduća vremena. Tih letnjih meseci selo oživljavaju deca gurbedžija, koja provode ferije u prelepom i čistom kraju. Tako je bilo i ovoga puta.
Odlazimo pravo u džamiju. Petak je, vreme džume namaza, a za taj namaz se bilo okupilo petnaestak ljudi, uglavnom starijih meštana. Ulazimo u malo ali besprekorno uređeno dvorište kako dolikuje samo urednom verskom objektu kakva je džamija u Mljike. Nazvasmo selam. Uz "Vealejkumusselam" i topla dobrodošlica uz merhaba. Posle predstavljanja poče uobičajni razgovor. Sedim pored Envera, ali ploča sa minareta koja gleda pravo u mene i ja u nju kao da mi ne da pravog mira. Uz moje uporno insistiranje gospodin Enver ustade da obavi posao zbog kojeg smo zapravo došli. Zureći stalno u ploču i pišući te hijeroglife gospodin Enver me povremeno gleda i izgovara "Neverovatno, neverovatno!", kao da je promenio i boju lica i boju glasa.

Čitki prepis sa orginal mermerne ploče Enver prevodi i on doslovca glasi: "Sagradio (dogradio) ovu veličanstvenu džamiju Ahmet-aga u godini 1238, kao što je bila sagrađena 688." (hidžretska). 


To je ono što vas navodi ponovo na razmišljanje. Zašto je naše (Pagus) selo neispitano? Zašto nauka nije kročila ovim prostorima? Možda je ovim prostorima u svoje vreme kročio samo Jovan Cvijić, ali je njegov zadatak pored ostalog bio i uništavanje ovakvih i sličnih tragova. Meštani su ovu ploču čuvali skrivenu po tavanima kuća i džamije, zamotanu u krpe i vreće. Znali su da tu nešto važno piše. Generacije su to činile tako. Pita se čovek: koliko su nam nova saznanja stara? Koliko su činjenice mogle da nam budu bliske a vremena ih učinila dalekim! Zašto je moralo da padne toliko prašine na našu istoriju i kulturu? To su pitanja za posebna istraživanja i neka izvoli nauka.

Odmah se postavlja pitanje: kako je dospeo muslimanski živalj na ovo područje u to vreme. Na ovo pitanje postoje dva moguća odgovora: - prvo, za vreme krstaških ratova (1095. - 1291.), ili drugo, ostajanjem na pogodnim mestima u vreme trgovačkog tranzita koji se obavljao na širokim prostorima, uključujući i pravac Bliski Istok - Dubrovnik.
Naime, u selo Mljike i dan danas postoji oko tridesetak domaćinstava (mahala) zvani ALEPOVI. Isto toliko a možda i više, Alepovi ima u gorasnkom selu Kruševo. U današnjoj Siriji postoji i dan danas grad Alep, drugi po veličini posle Damaska. U vreme Krstaških ratova grad Alep je bio veći i važniji grad u odnosu na Damask. Alepovih na ovom području je bilo mnogo više. Osni su se iseljavali u druge krajeve, a najviše u Povardarje (Makedonija) i Jedrenje (Turska). Poslednja familija koja se odselila za Jedrenje u vreme represije Rankovića je Emini Amita, da bi njegov brat Hadži Faik i mnogi drugi otišli između dva svetska rata.


Kompletnu reportažu možete pročitati: OVDE


12.4.23

Da ostane zapišano... (4)


Napre goljeme igrači imalje vo Kruševo. Klčojna, Kara Jusuova, Đevđelijska se igralje. Dejke igralje vo dvor a tupani nadvor tupalje. Svadba bila tri dena. Prv den doiđajet tupani i se javujet so pesna Hatmanina. Brojani ga vikajet Jelica. Interesantna istorijska pesna. Ka će se javet ke Ćukarica ilji ke Studenešce se javljajet so Hatmanina pesna. I nebet počina so na. Tupani ka će sljezet tupalje "Teškata" ima arija a nema tekst. Poslje ide nebet. Nebet je splet arije, sat ipo dva. Ja som go snimav Feriza od Mljike, toga iljezov ka učenik od Jakupa. Tajfa vodiv.
Vo muje doba imalje dosta puači. Muamed Aljabakoski, ka biv zdrav im biv najjak. Puav Asan Abidin, Aljiman, Aljo Mustafa. Poslje pualje i Bećir Mustafa a i druge. Arif Seferi biv doktor za muzika, instrumentalista. Sviriv gajda, sviriv i svirla a i kaval. Čak Jakup svirač ne mogov so nego. Jakup biv svirač alji ne mogov da fati so prs ka šo mogov Arif da fati pesna. Mu veljet zasviri taja pesna, on velji ne faća prst. I ka će ga zeme svirla Arif mu ide mlogo ubavo pesna. Poslje nego Osman Hodža biv. Svirilje kavali zajeno. I ja od Osmana som učiv kaval. Vo Beograd Osman ge našov kavali od nekuje Tetovci i ge donesov ke nas vo stan i sme vežbalje. A ka dete malovo ja som naučiv so šupeljka da svirim. E poslje so Osmana som naučiv kaval. Osman biv jak za kaval, čak Arif nemogov toljko da go naduje, ka svirla go duav. Kavali dva idet. Čift se prodavajet. Futrola imajet, krakoji za navirane. Da ge zaštitiš. Od drvo se prajene, nekoj šimšir, posebno drvo.

Informator: Feim Hodža (1933)
Kruševo - 20.05.2019.

***
Kažujea napre, granica ka bila puštena, da igralje i doiđalje da igrajet fudbal Šiščijani, generacija Ibraim Eštrefoski. Alji sport se razviv poslje navamo.
Naša generacija igrala fudbal. Isak biv stariji od nas ama sme igralje i ja (Seljam), Bejljulj, Sejran, Šemo, Ragip, Muarem. Taja generacija. Toga počnav fudbal da se razvija. Ne sme imalje lopta, pa sme ga prajlje od vlakna, od grive od koni i take ka topka će ga naprajme. E poslje Mečo donese jena topka od Rijeka.
Sme igralje među sela, čak sme idalje i do Brod. Sme igralje i so Globočica na Ploča. Doiđalo da igrame i so dovne sela, so Vraništa, ama na Đakovo polje vo Dragaš sme idualje da igrame. Od muje drugari gljedam nikoj ne ostanav. Vraništanče jeno, Akif go vikaa, živeše vo Bosno, sme se družilje so nego, umre pret dve godine, ono bilo jako dobar fudbaler.
Za frljane kamen na svadbe so Isaka ne sme moglje. Na 1. i 2. maj vo Dragaš ka imalje peljifani, ne mogov nijeden nego da go izede. Kao ripač i frljač, Isak biv jak sportista. I ja som se čeprkav so tija. Imalje napre, Idris Eštrefoski frljav kamen so ljeva ruka.
Na tupan igralje: Kasem Mustafinski, Sejfidin, Arif. Džafer možem da rečem da biv jen od najbolje igrači. Jaija Dute so skutača će iljeze, aščija, i on igraše. Imalje još šo igralje. Kruševo igralo najbolje vo sve sela. Omeru rametljija, babo šo vi biv, so crna kapa, ka se ženiv Idris mu velji Aljo tuje ogolj ke Saljatina: Brej Aljabaku, dur ne ga zavrteš jena klčojna ovde, ja Hata ne ga digam. I zea tuje i Omer i svi izigraa.
Docna bilo Rušit šumar ka prajv svadba i Redžo Čor sviri nebet vo kave Fejzosko, a ono izdošlje Resteljčani. On sviri a oni da puknet i oja mu veljet zašto ti vake vo Resteljica ne sviriš. A on im velji: Komu da sviram, vije tantara tandara igrate. Vi ne znate šta sviram ja. Imalje Krušijani a i mladeve šo sme bilje sme igralje. Ja, Muso, Feim Mazlmoski, Ljatif Akikoski. Sme igralje Veljikina (veljiko mome en džuzelj), pa Džemiljina, pa ka pračalje putnici Atmanina.

Informator Seljam Abidini (1939)
28.08.2019.

***
Tupani će dojdet vo tornik, pa vo sreda aljištari, pa vo četvrtok svadba. Navečer će dojdet, utre da bidet za aljištari. Vo četvrtok manesta i vo petok ćidet. Sega sve se izmešalo. Od jadenina nekoga će varet zelje i grne, nekoga mandža, šo znm jadenina bidualje. Muško nadvor će igra, žensko vo dvor. Nemalo Mašala, ni mašala ni išala, manesta, dejka ne igrala. Nema igrane dejka. E du docna žene vo dvor igrajet, tupani pred vrata će tupajet. Du docna, e poslje se izmeša. Na kona manesta so duak, duak ka vreća, da ne se viđi manesta. Ka plašilo, ka vreća, ništo da ne se viđi. Do docna bilo, zđno Hurija Muaremoska i više nemalo i poslje go turia duak.
Terljici hić da ne nosiš, ne teralje. Tija beše pedeseta, pedesetprva, druga. Ja pedeseta som se mužila, so terljik som se mužila. Ne ostavalje poslje so terljik. Terljik da se nenosi, da ne se buljiš. Sme se buljilje celo ljice, oči samo da se viđet. Poljicija branila, zakon braniv. Dve tri godine branilje i poslje go turia, ahaaa saj lji. Poslje mantilji sme nosilje. Pa šo sega ka ge noset terljici nezapekljane.
Nekoj so svadba sunet prajf. Na svadba Šainova, Eštrefoske imalje 11 deca sunetljijje, bilo 1957. Ja som bila sedom godine pred Ferizica. Feriz i Šain zajeno se ženilje.

Informator: Fatima Abidini Ramadani (1930 – 2021)
25.01.2016.

***
Ja ka som se rodiv, nastupila jena kriza. Četrs šeste, poslje rat, tamo do pedeset druga treća bila kriza. Se sećam tija vreme svadbe ka se prajlje, čak na dve tri svadbe nemala alva. Mi ostanalo vo sećanje, češčik go vikaa, pčenica varena. Mesto alva češkek se prajv. A inače svadbe obično ka i sega. Vo tija vreme bilje aščije nasljedno. Mazlm Prcanoski, adžo Ćazim, Izet Mustafinski. Jeno vreme i Galjip i Memed se bavilje, oni ka pomlade znlje da varet. Jaija poslje ni i poslje Panta, Osman. Bes gra ne biduala nigde svadba. Imala i janija. I se prajlo, go vikaa, turljija. Turljija so oris dugo se prajlo. Idav oris i nekoj patljidžan i piperika. Ona bila vo redovno jadene. Ot nekuje vreme ga odbacia. Alva se prajla stalno. Gubjanik biv obavezen, se nosiv ke manesta. Tija se vikalje priganičarke, alji se nosiv gubjanik. Kore se prajlje na vrnik i kore, kore će se naredet i poslje ozgora nekoljko kore se stavalje i mlogo maslo vo ntra imalo. Ono pita nema druge sastojci, masloto i dava ukus.

Informator: Abduljgani Abidini (1942)
26.05.2019.

Foto: Privatna arhiva

11.4.23

Da ostane zapišano...(3)

***
Mlogo tija vreme izotišlje. Evo gornete grobišta kede se, vakaf i sprotiva tija bilo mola Husenovo. On biv ot Ljupanke. Oni se dojdene ot Orešek. Ge donesov dajđo Muarem od Pakiša. Biv vo tija vreme jak čujek i on ga kupiv jen deo imanica od Uglješovci. Niva bila tuje kede se Harunovci, tija sve. Jetimi mu bilje oja. Se vikalje jeden Iljijas, jeden Memed od Orešek. Ge donesov on, imav samo jeno dejće. Taja istorija bajegi je stara. I im naprajv kuća tuje kede se Ljupanke. Oja znm jer nana naša potiče od ni. Ona bila ćerka Memedova. Na togua Memeda se nazuane toja šo umrev i oja dete Nuridinovo. Zejnepa, nana, nadimak i biv Ćupa. Ona imala šes sina i ćerka. Ćerka i bila mužena za Osmana ke Aljovci mu bila kuća, i ošla so muža za Tursko. Ona tamo umrela gladna, muža Osmana go zelje vo vojska i poginav vo rat so Grci i ostajv dve deca. Jen se vikav Ramadan a drugoto ne znm tačno. Ona se vikala Hata, sestra ocu mujemu. Tamo vo Podima bilje. Bila mlogo moralna, tija tamo šo im deljilje pomoć, ka crveni krs, država davala. E oja ga srev Zičir Memiš, Hamidin otec, i ga prašav kede, a ona zela sledovanje šo im davalje vo torbiće, i mu rekla Zičir amidža ja oja put som go zela, i išala drug put ne. I poslje četiri pet dena ga našlje mrtva, jeno dete i bilo na sisa. A Abidinu jedina ćerka mu bila od drugava žena. On biv ovde na snaga alji nejčav da ga odvoji od muža. I tija im bila najgoljema tragedija. On Abidin imav još jena ćerka ot prvata žena. Oni otišlje porano. Jusu mu biv sin, alji ne ot ovaja žena, šo se oja bračava sve. Jusu i Seljfa se vikala ona, bila mužena vo Zljipotok, Oni otišlje porano za Tursko. Jusu ošov porano, jer on se odvojv od oca. Mu bila kuća tuje ke Biljovci.

Porano bajegi, ljudži šo osečalje šo će biduje, videlje da Turska mora da se povuče. Oslabela i na vreme otišlje mlogo. Eto tujeka ke ima kuća sega Nuridin, tuje biv nekoj Daljif aga. Biv sposoben čujek, i imajet za nego mlogo anegdote. On imav dve žene, dejčića mu rađalje obedve. Imav samo jeno dete ot prvata žena, alji bilo malo ka paraljizuano. I poslje on zev dejka, ćerka mola Arifova,za pare. Nadžena ga zev. I ona dejčića mu rađala. I došov i rekov ženi stariti, će imame musafiri da naprajš sutljijaš. I ona mu rekla ke imame oris. Nemame aaa, i on cela vreća oris ga isvrljav niz gumena, zaš take da mu reče. Poslje ona se dogovorila so drugata žena, Hava ga vikalje, sebe će naprajet zeljanik i će go maskirajet muđu ljeboji, i on ka doiđa da mu se osveti, ljep ta ljep i ka primetiv tija, tri godine ne došov ot gurbet. Ka došov doma i će iduje madžir, Abidin ošov da mu kupuje kuća. Abidin, Čor kapetane (take go vikalje Abidina), mu rekov, ja so dejčića sve, će idujem a ti so sedom sinoji će sediš ovde. Ja će ga parosujem, so tebe će se naredim. I tija stalno go teraa amidže i otec. Aaa Daljif biv evljija, ke ostanuješ vo kaurlak, nigde. Go spominalje ka umnogo čujeka. Jer nejčalje ljudži da sedet pot kaurina. Najviše zbog tija idalje. Bilje odane Turskoj. Im bilo ubavo. Živelje dobro.

***
Muarem Pakiša go kupiv sve tija Hasan ke prajv kuća, Biljalovci ke imajet mesto, Azem ke prajv kuća. Sve bilo kupeno od dajđeta Iljijazu i Memedu. Muaremu Pakiši sestrine deca mu bilje. Oni poslje se oženilje ovde. Memed je otec Amet agin i nani naši. Amet aga nemav deca. Dva puta se ženiv. Eto tuje kuća mu bila, dete Safetovo sega šo naprajlo kuća. Ibraim mu go prodade mestoto. Memed imav dve ćerke i Ameta a Iljijaz Bejljulja i dve ćerke. Jena mu bila mužena vo Kendovci a jena vo Durovci. A Muarem Pakiša imav samo ćerka jena i bila mužena za Abas ćaja, Muaremov otec. Mu umrela prva žena so kua imav Muarema, Aljimana, Ferata i jenogo Zenuna šo go utepalje na Arabadžinica i dejčiča dve tri bilje. I poslje na ga zev i ona jeno dejće imala. Ka umrev Abas ćaja ga napudilje a sve imane tija šo imaje Biljalovci nejzino bilo. Muarem Pakišino. Čak ništo ne je plačeno. Ona poslje se premužila vo Zljipotok, taja ćerka Muarem Pakišina i otišlje vo Tursko.

***
Oja šo ti kažujem za mola Husena, ja ke imam kuća tuje mu bila nemu kuća toga. On naprajv kula. Poslje ga vikalje Abidinoska kula alji ne ga prajlje oni nego toja Husen. Pošto bilje amidžinke so Ćupa ona mu rekla: A Husen mlogo goljema, mlogo visoka. A be Ćupo da viđim ot na Orešek. Pošto bilje otodo, im bilo milo. Ostanalo on naprajv kuća so dva kata, povisoka kao kula. Bilje dve tri kule vo selo. Durovci imalje kula, Šerifov otec lji ga naprajv? Abidinoska ga naprajv Husen, on nemav muško, dejčića imav. Taja kuća vikalje je jako beričetna, alji muško nerađa i zasaj evo go i Reis moj nema muško. Husen ge ostajv vakaf ke se zakopujet, Cevka češma, taja vo Gorna češma, tija za ke Ljeviraven ka se ide, sve negovo bilo. Još na nekoljko mesta imav. Se dignav i otišov za Tursko malo porano. Od Kruševo mlogo otišlje pret dvanaesta a poslje šo ošlje selo opustelo. Skoro da nestanalo. Da ne se doseljilje oja Arnauti možda i prazno bi ostanalo. Jer toga ne se prašalo koj si šo si, a si musljiman samo. Ne ostanalo toga muško, mlogo pomrelje. Tuje ke naprajv Nasuf imajet devedeset dženazina zakopane. Poslje devestota fatilje bogine. Omerica bila za Isaka dadena, on biv vo Tursko vo Stambol rabotav, a ovde haralje bogine. I mu pratilje nekuje torbiće i ot torbićeto fativ boljes i umrev tamo. I poslje ga vratilje za Omera.

Informator: Abduljgani Abidini (1942)
Kruševo - 26.05.2019.
Foto: Privatna arhiva

10.4.23

Da ostane zapišano...(2) - Karcula peljivan


Karcula biv peljivan sevski. Toga svakuje selo imalo svujego peljivana. Imalje jake ljudži. Oja za Karcula mi go kažuav Isljam Saljioski. Karcula vo tija vreme biv poljak, ne biv ženet. Emin mu bilo ime a od familjija Kendoska biv.
Vo proljeć ovce doiđalje od Anadol i zaminualje niz Gora. On ka poljak ti biv gore na Brdo i nekuje ovce od Albanija zaminualje ke Abidinoska niva. Ono već dvaese dena zapotnato, već zabranet zadev biv. Toja ćaja so ovce ne šukav šo imaje potke niz ljuvađe, ge puštiv da mu paset. Karcula ti go zagljedav ozgora i mu viknav: "Brej isteraj ovce od ljivada!", vazdušno se čuje i on mu velji: "Aj more Torbeš, nemoj da vikaš!"
Karcula ti se naljutuje i take dolu. Preko Samardžin dof, nejdav na mos, kroz reka, ama ljut. Ka došov du pri nego, malo so meko, so saburluk, mu rekov nemoj će se ljuti selo, a toja puška ga imav du pri sebe vo skut. Ka mu prišov jeno dva metra od nego, skok mu naprajv i go fativ i puška mu ga iskršiv tuje na kamen, tras, tras, tras i mu ga frljiv. Ka go fativ so jena ruka za gunče, ka go dignav ozgora i ka go frknav na zemna, čujekot počnav da vika: "Aman nemoj će me ubiješ, nemam kuvet". Ka go videv šo čudo je mu rekov evo ti jagne. Ja će ti zem itake jagne, nego kogo prajš ti ulav, ne lji viđiš potke, zabraneta je ljivada pret dvaese dena. Ja som poljak branim selo. Će zamineš sega ritće šo pobrgom, da teraš ovce ne da ge paseš. Čujekot begajeći utekov i tamo od kede je kažuav za Karcula koljko jak čujek biv.

Napre ovde svadbe se prajlje grupno, deset-dvajese kuće. Imalje bogate ljudži i siromašne pokraj ni će pominet, da se pokrijet. Selo ka prajlo svadba Buretu od Resteljica mu javilje će ima peljivanlak vo Kruševo, ke denešno školo. Tuje bila rudina, Uglješovci. Buro peljivan biv od Burinci, toljko biv krupen i otežnav, samo se raniv alji ne idav nigde da se takmići. On mu poručiv Karculi peljivanu: "Som izev devedeset i devet opaške ište deset će izedem dur bide svadba, da se čuvaš dobro." A Karcula mu napišav: "Som izev devet kila bukova biberi (solj i piperika) i još jeno kilo će izedem, i ti da se paziš so kogo će imaš rabota." Oja jav opaške oni se mrsne, i vo tija vreme na sofra ge davalje nekomu koj ima poštovane. Davalje i glava, alji opaška bila ka specijalitet. Poslje toga, Karcula ti sedav negde na kamen, mu zaminuav amidža Kendoski i go prašav šo si zabrotan, šo si se zanesov? Kaži šo te muči? Da ti kažem od Resteljica mi stigna haber vake i vake. A be ti ne se gajljuj. Ajde ideme doma. Starkem im reklje zamesite za priganice. Toga gosta ako go uslužiš so priganice goljem respekt mu si kažav. Sajgija goljema ima. Priganice mlogo testo da naprajte za Karcula i med jen saan. Da jade Karcula sve dur ne reče nejćem. Starice se redualje, priganice mu prajlje. On jav, mlogo goljem apetit imav.

Došlo vreme će se prijačajet, dolu ke Uglješovci. Stajlje konopec, Karcula mu velji sudiji da javiš džemaetu, cela Resteljica sljezla da navija, da javiš da će se prijačajet devedeset i devet opaške i devet kila bukova biberi. Oja mu rekov a si vo sebe, a on mu velji da javiš insan da znje. Malo mu bilo čudno sudiji alji viknav: "Ej džemajet, će se prijačajet devedeset i devet opaške i devet kila bukova biberi!". Pred da krenet da se prijačajet, Karcula im rekov seljanim će go viđi koljko je jak i će im dade išaret koga će bide gotov da go pobedi.
Šo se zaprijačalje Buro ti se zazbivkaf, nema kondicija, a oja poljak em selo go rani em odi, mlogo razvijen biv. Biv kamur. Evropsko čudo biv.
Se pomerilje malo da go viđi Karcula koljko može da izdrži. Karcula ti panuje pod nego i dav išaret seljanim i koa stanav ka go trnav, toga so zejtin se mažalje, kspet imalje, nema ke da go fatiš, među noge mu staj ruka, možda preko 150 kila imav Buro. Rasa Buroska pokrupne bilje, od Kruševo sega dejće Arifovo Durosko je muženo vo ni, vo Švajčarska se sega. Peljivan sega se prezivaje, e oni se Burinci. Krupna familjija se.
Eee ka go dignav na ramo i kroz džemajet, on trebav da go frlji odma tuje, a on ne, vo reka će go frlja, a reka ka ažder. Tuje imala nekua vrba gnila i ka ti go frknav i vrba se skršila i on so sve vrba vo reka.
Resteljčani puške zelje kako take da go frlji i Krušijani isto zelje, alji Buro stanav i im rekov zastanite, ne se zimajte našija, oja je prav peljivan, mene da me digne vake so voljko kila. Nemate više peljivana Resteljčani, ja više ne se prijačam. kspet moj mu go davam Karculi.
Karcula poslje ti ošov vo Krk Bunar, vo Tursko, tamo da se takmiči. Vo nebet sviret krkbunarska, e taja je peljivanska. A peljivani begoji ge zimalje na broj, bogate ljudži, će ge zeme na broj i jen mesec dena ranije će go rani i da mu dobije nagrada. Goljeme nagrade se dobijalje.
Karcula svi ti ge prijačav i ka došlo Turska vo Evropa da se takmiči, 1907. godina, Turska go pratila nego da ga predstavlja. Prvak Evrope postanav.
Oja som kažuav turskem askerim pa i som ge onesov da viđet kuća ke mu bila Karculi. Ke Šemeta tamo, akšamesti žene iljezlje na akšam i im reko oja se žene od taja familjija. Ženem im veljim napre od ovaja familjija imav jen junak šo se vikav Emin, so peljivanlak se zimav.
Vo vojska biv zaroben, vo Osman pašina vojska. Vo svakua bitka imav po nekoj Goranin, jer pojće od tristo godine služilje vojska vo Tursko. Gljej šo će ti kažem, Ramadan adžija Sekov, prajet džamija vo Zljipotok, a on kontrolišav rabota. Vo raboten vakat bilo, došov vo Kruševo i mi velji: "Mi kažuav jen star čujek, od Kruševo imav nekoj junak vo vojska. Oja star čujek, pa babo mu kažuav. Po dvajca na bajonet ge nabijav, nemav vreme jenogo po jenogo. I ka ge zarobilje, Karcula biv izranavat mlogo. Ruski komandant go prašav turskogo šo sakaš da ti učinime, da te uslužime dobro, a ti si izgubiv rat. Turski komandant im rekov ako sakate mi go izlječite ovogua vojnika. Ti go zelje i go izlječilje i mu reklje nemoj da se prenajaduješ. Ka došlo vreme go puštilje Karcula izlječenogo ama mu kažalje ponovo da ne se prenajaduje. Imav nešto vo creva ošteteno.
On ne poslušav tija, ošov vo ašćinica i ti se najav i mu puknalo crevo i umrev take.

E sega šo će ti kažem za još jenogo našego Goranina, Džapun od Zapod. Babo moj go znv, on podocna se prijačav. On ovde se prijačav, ne vo Tursko. Šija mu bila so ramo spojena, a ne biv visok. I od mene ponizok biv alji razvijen, snaga goljema. Zatija mu stajlje na turski ime Džapun, Turci i sega Japan take go vikajet. Ka Japanec biv. Šećerdžija biv, alva prodavav ka svi naše. Mu reklje iljezi da se prijačaš vo druga liga, ti si jak. Ka se javiv, jen beg trnav broj negov i ka videv nepoznato ime mu panalo. Go videv ka malov i sega na broj ka go trnav trebav da go rani. I koga došlo da se prijačajet vo Krk Bunar, čitirijese čifta odjenoš se prijačalje, imaje sudije kuje gljedajet.
Oja nekua Arapina mu panav vo druga liga, grdosija. Ka mu vljezov Arapinu među noge, na brzina ka go dignav preko sebe, sedav toja jena sekunda zanadulu glava, zanagore noge. Take go frljiv zad sebe. A samo šo počnalje da se prijačajet. Sudija javlja toja i toja pobediv. Beginica bila so bega i velji ljelje ni pobediv naš a još ne počnalje. Beg i rekov beginici sme se ogrešilje mlogo na nego, celo vreme sme bilje studene prema nego. Begoji mu čestitajet ti pobediv peljivan.
Ka završilje, mu rekov sudiji, pošto som pobediv vo druga liga, sakam so pobednika od prva liga da se prijačam. Međbur će iljiza na megdan so nego šo će rabota. Toga nagrada bila bivoljica i fes na glava cev nareden so zlato.
Ka ti se zaprijačalje isto i tomua take među noge i ti go digina, ne esapiv koljko kila ima. Ti go pobeduje i nego Džapun, od druga liga pobeduje ovogua od prva liga i dve bivoljice ti dobija beg. Beg jena nemu dava jena za sebe. Poslje Džapun se prijačav još, se takmičiv.

Informator: Feim Hodža (1933)
Kruševo - 20.05.2019.
Foto: Pelivani Dragaš - 1957.godine

Da ostane zapišano...(1)

 


Otišlo celo selo. Samo osom kuće ostanalje vo Kruševo. Aljabakovci otozgora, Abas čajinci dve, Durovci, ondak dolu Saljiovci, Ljupanke i mije Abidinovci. Mustafa samo ostanav od Mustafinci, oja drugeve boravilje vo Tetovo.
Ka krenav Prvi Balkanski, Drugi Balkanski, pa četrnaesta krenav Svecki e toga najviše nastradalje. Ljudži vek otišlje. Toga vek umrelje vo Ferizović (Uroševac), Prizren. Ekremova familjija Kajrakovci, sve šo bilje, završilje vo Ferizović. Samo Ekrem ostanav i jen amidža negov, on vo Tursko ošov. Sve pomrelje od tifus.
A vo Prizren završilje Kmberovci, on biv Hadžijinski. Imav on četiri sina, dva mu se ubijene vo Tursko, Ermeni ge ubilje. Jenotogo go vikalje Sinan a jenujet Iljijas. Oni ostajlje po jeno dete. Nešat je Iljijazov, a džuša mua, Hatidža, bila Sinanova. Ona ostanala jetim. Mati i bila od Kajrakovci, Ekrem i biv materin brat, dajđo.
Imalje toga mlogo šo nestanalje, glađ ka bila. Vek izginalje a i mlogo otišlje. Omer Bura, Burinci, eto tuje sega ke naprajlje kuća deca Fetišove i pljevna naša sve bilo Burinsko. Domaćin biv Omer Bura, jak čujek. On Ekrema go donesov od Ferizović. On ošov tamo, za vreme Kraljevine, poslje ošov vo Tursko. Mlogo otišlje za vreme Kraljevina, ot ovde, izbegalje.
Imalje isto tija šo bilje samardžije, eto tuje kede se Arifovci. Bilje mlogo jake ljudži. Goljema stoka imalje vo tija vreme. Age. Alji nim im se desila tragedija so stoka, preko deset iljade ovce metilj im ge zakačiv. Vo Tursko vreme imalje oni kuće vo Stambol. So stoka idalje vo Anadol. Babo mi kažuav a i adžo, ka im ge zakačiv metilj, žene im ostanalje ovde. Tamo im pomrelje sve ovce. Toga nemalo ljek za metilj. I oni ne došlje nazač. Ženete toljko bilje zengilj, alji ka što kažujet se ogrešilje. Toja star babo im biv samaržija. Nin biv Samardžin dof šo go vikajet. Poslje go imalje Eštrefovci pa poslje Abidinovci go kupilje od Eštrefovci. Alji nekoj došov da im čukne na vrata, a oja ljut biv, samari prajv. Imav stotine koni. Oni imalje koni i na trka ge puštalje i će se opkladujet, ka sega šo je, a će pogodi a će pobedi aldžo elji kobila, nekua imalje. Jer nine koni moralje da pobedet na trke, nemalje poubave koni. I oni nosilje po dva koni, dvajca braća bilje. Ako slučajno nešto mu se desi jenomu konu na put, vo Tursko idalje, odma da go parosa i drugujet osedlan šo go vodi, da produži. Goljeme age bilje. Alji poslje ženete, ka nedošlje braćata toljko panalje na siromaština. Se vežalje drva da beret i imalje konopec jeden i da ne go presečet konopecot, ka voloji vo par idalje. Žene ovde im ostanalje. Im umrelje ovde. Eto kede se Arifovci, nad našata starata kuća. Tuje im bila kuća. Imalje oni dve kapije, jena na ke Biljovci, jena odvade na ke Arifovci kede se iljizalje. Toja šo im biv babo prajf samar i nekoj mu došov. Ala li mu prativ. Mu potraživ "som gladen" i on mu rekov krši šija i go najuriv. I taja godina stoka im bila vo plajna i ka sljizalje zanadulu za Anadol naišlje na metilj. Napre imalje ljudži šo poznavalje trava metiljava i ga branilje stoka da nepase tuje. Ono većinom vo mokro mesto je metilj. Poslje džigerica ga uništava sosve.

Informator: Abduljgani Abidini (1942)
Kruševo - 26.05.2019.
Foto: Privatna arhiva

8.4.23

Interesantan ugovor iz 1922. godine

Ugovor iz 1922. godine
Ugovor 1922. godine

 

UGOVOR


Između Tasin Useina i Malića Džafera, kojemu je Tasin dao jednu njivu u ataru sela Globočice na tzv. mestu „Školjkin rid“ za jedno magare ovogodišnje i za jednu ovcu.


Kojim njiva prelazi u ličnu svojinu Malić Džafera iz Globočice, a magare i ovca u ličnu svojinu Tasin Useina iz Globočice.


U Globočici, 25. juna 1922. god.
.
Ugovarači,
Tasin Usein
Malić Džafer
.
(Ugovor je overen pečatom Suda Opštine Kruševske uz potpise predsednika i delovođe)

 

Informacije o spomenutim osobama sa Austro-Ugarskog popisa 1918. godine 

Tasin (1892) 108/101
od oca Husejna (1858) i majke Eljife (1863). Husejn je radio u Staroj Zagori, Bugarska. Husejn je Fejzulahov, a Fejzulah Zećirov. 

Husejnova i Eljifina djeca: 
- Tasin (1892), sin
-Sinan (1893), sin
-Đulija (1896), snaha
-Liman (1895), sin
-Safija (1902), ćerka
Hadžira (1910), ćerka. 

____

Malić (1893) 6/4
od oca Džafera (1853), majke Begiše (1878). Džaferov otac Malić. a Malićov otac Hamza. 

Džaferova i Begišina djeca: 
-Malić (1893), sin
-Entaza (1898), snaha
-Rušid (1900), sin
-Tahir (1902), sin
-Ilias (1906), sin.