10.7.18

DOKUMENT O OTVARANJU ŠKOLA U GORI 1917. GODINEO počecima školstva u Gori postoji oskudna literatura. Kao početak školstva u Gori do sada se uzimao period poslije Prvog svjetskog rata, tačnije 1918. godina, kada je u Vraništi otvorena prva osnovna škola na srpskom jeziku. Međutim, u Gori su prije raspada Osmanskog carstva radile vjerske škole. Najavljeno prevođenje dokumenata iz turskih arhiva vezanih za Goru sigurno će dati bolju sliku i uvid u obrazovni sistem toga perioda. Ruski konzul u Prizrenu Jastrebov još 1873. godine pominje postojanje muške škole na turskom jeziku u Brodu.

O obrazovanju na srpskom jeziku pisao je mr Živorad Milenović[1], koji donosi neke informacije o počecima obrazovanja na srpskom jeziku i ističe da je stanovništvo Gore imalo pozitivan stav prema obrazovanju. Do 1929. godine u kosovskom dijelu Gore radile su 4 škole u veoma teškim uslovima: u Vraništi (od 1918.), Brodu (od 1920.), Restelici (od 1922.) i Rapči (od 1929.).

I Dr. Abdulla R. Vokrri[2] je pisao o obrazovanju u Gori (1918-1929). On u svom radu navodi da su se stanovnici ovog kraja protivili otvaranju škola na srpskom jeziku, a da prosvjetni radnici koji su imenovani u tim školama nisu željeli raditi iz straha. Ovakvo stanje otežavalo je otvaranje novih škola. U ovom periodu škole su radile sa minimalnim brojem nastavnika, odnosno jedan nastavnik je radio sa velikim brojem učenika. Školske 1919/20. radilo je samo dva nastavnika, školske 1922/23. radilo je 5 nastavnika, od kojih su dvojica bili vjerski učitelji, dok je školske 1927/28 radilo 10 nastavnika.

U „Prosvetnom Glasniku“ pominju se nastavnici koji su radili u Gori, svi svršenici Bogoslovsko-učiteljske škole: Krsta Bulajić (Vraništa, 1921.), Milan D. Vujisić (Restelica, 1921.), Sava Jovanović (Brod, 1921.), Jovan Lukić (Vraništa, 1922.), Jovan Tomić (Restelica, 1922.), Svetozar Vukčević (Restelica, 1922.), Spira Borzanović (Brod, 1924.).
U ostalim selima su do Drugog svjetskog rata postojali samo mektebi.   


O obrazovanju na prostoru Gore nema puno pisanih dokumenata, a naročito malo pažnje posvećeno je periodu balkanskih ratova i Prvom svjetskom ratu, kada dolazi do drastičnih promjena u dotadašnjem sistemu obrazovanja. U tom periodu Gora je bila u sastavu Albanije, pa odgovor na ovo pitanje treba tražiti u albanskim arhivima. U periodu 1916-1918. Albanija je bila „prijateljski“ okupirana od strane Austo-Ugarske, jer obe države nisu bile u ratu. Austro-Ugarska je formirala albansku žandarmeriju i otvarala škole. Promovisan je albanski jezik i pravopis kako bi se smanjio italijanski uticaj. Također, u ovom periodu su izgrađeni putevi i druga infrastruktura. 


Iz Arhiva u Tirani dobili smo dokument na albanskom jeziku u kome se govori o otvaranju škola u Podsrezu Gora sa sjedištem u Vraništi. Ustvari, to je odgovor na zahtjev kojeg je 29. decembra 1916. godine poslat zapovjedništvu Žurskog okruga od strane Mola Arifa iz Kruševa, u kojem traži da se otvore škole (mada su neke oštećene), te ih moli da pošalju 3 do 4 učitelja.

Naredba je izdata 30. maja 1917. godine pod brojem 39 i potpisana od strane Salija Gostivarija. U naredbi je predstavljena lista škola za otvaranje u Gorskom okrugu. Na listi su 6 sela iz Gore (Šištejec, Vraništa, Brod, Borje, Restelica i Rapča), dva iz Opolja (Šajnovce i Brodosan), kao i selo Topoljane.


[1] Mr Živorad Milenović - Obrazovanje goranske etničke zajednice na Kosovu i Metohiji od 1918.godine do danas – Baština, Priština – Leposavić, sv.28 2010.godine
[2] Dr. Abdulla R. Vokrri – Zhvillimi i shkollave dhe i arsimit në rrethin e Gorës 1918-1929
 

Kompletan rad i prilog možete pogledati i preuzeti: OVDE
.
.

8.7.18

Hamid Isljami Šole

 
Naslovna strana "Pisma iz Gore"


Hamid Isljami Šole – Rođen je 1. Maja 1959.godine u selo Rapča. Bio je jedan od prvih književnih stvaralaca iz Gore. Pisao je pjesme, pripovijetke, a autor je i prve drame napisane na lokalnom jeziku Gore objavljene 1995.godine u Valjevu (Jusuf i Džemilja). Hamid Isljami je radio u školi u selo Rapča, Gora. Umro je 2. Aprila 2013.godine u Kruševcu, Srbija. 

Objavljene knjige: Počivaljište (1990), Među nas i vo nas (1993), Devojke na konju (1995), Jusuf i Džemilja, drama (1995), Dolapče, priče (1996), Nebo u čaši vode (1996), Pisma iz Gore (1996), Kameno ogledalo (1997), Nibet Gori (1997), Abdes duše (1998).
Postuhmno mu je objavljena knjiga poezije “Savršeni sklad - Samotake naredena" (2018). Knjiga je iz pesnikove zaostavštine, napisana na srpskom jeziku, dok je prepev na goranski uradio pesnikov prijatelj Zećir Zurapi.

Kompletnu knjigu Počivaljište možete pročitati i preuzeti:OVDE 
i izmenjenu verziju "Goranska duša" možete pročitati i preuzeti OVDE 
Kompletnu knjigu Među nas i vo nas možete pročitati i preuzeti: OVDE
Kompletnu knjigu Jusuf i Džemilja, drama možete pročitati i preuzeti: OVDE
Kompletnu knjigu Dolapče možete pročitati i preuzeti: OVDE
Kompletnu knjigu Pisma iz Gore možete pročitati i preuzeti: OVDE
Kompletnu knjigu Nibet Gori možete pročitati i preuzeti: OVDE