19.9.19

Uništeni nišani na starom seoskom mezarju

Jedini preostali nišan sa starog mezarja
"Oni koji se ne sećaju prošlosti su osuđeni da je ponove".
Džordž Santajana

60-tih godina prošloga vijeka uništen je veliki broj starih nišana na seoskom mezarju. Po pričanju starijih mještana Kruševa ubačeni su u temelje stare karaule kod “Stanice“, koja se nalazila u blizini mezarja. Nemarom pojedinih mještana koji su prodavali kamen (H.H. H.B. N. B. N.R), preostali nišani su uništeni. Takođe, veliki broj nišana je uništen u dvorištu stare džamije u blizini kuće Irfana B.
.
Položaj starog mezarja

Danas (19.09.2019) oko podneva H. Š. pokazao mi je jedan nišan (nadgrobni spomenik) kojeg je pre sedam godina pronašao na starom mezarju, na putu prema Restelici, naspram današnje hidrocentrale. Svih ovih godina čuvao ga je kod sebe kako bi ga zaštitio od nestajanje. Osetio je da je pravo vreme da se preda džamiji na čuvanje. 

Nišan je oštećen i spojen daje jedan pravilan osmougaoni oblik na vrhu zaobljen. Materijal od koga je izrađen je neka vrsta mermera sa primesama fosfora jer u mraku svetli. Dug je 70 cm i dosta je težak. Nije primetan nikakav natpis na nišanu. 

 
Kompletan tekst možete pročitati i preuzeti: OVDE