29.4.21

Detaljan popis stanovništva Dikance 1918. godine

Dikance - Aljabakphoto

 

Popis stanovništva je sproveden 1. marta 1918. godine, koji je organizovala austrougarska administracija. Ukupno je u selo Dikance popisano 185 stanovnika, od toga 138 prisutnih stanovnika i 47 odsutnih stanovnika. Ukupno 46 domaćinstava.

Muških stanovnika – 94 i ženskih stanovnika – 91.

 Od toga:

85 – neoženjenih, neudatih

76 – oženjenih, udatih

24 – udovaca, udovica

Prezimena - Dikance

 

Reka, Daci, Ćahaja, Mera, Dafa, Kukli, Begu, Ahmetaj, Valavičari, Osmanaj, Bekteši, Bećiraj, Hodžrama, Sultani, Bregu.

 

Zanimanja:

112 - bez zanimanja / nepoznato

30 – bozadžije

13 - poljoprivreda

10 – oružane snage

6 – trgovci

4 - kuhari

2 - vodeničari

2 - radnici

1 – poslastičar

1 – policija

1 – sluga


Kompletan popis možete pogledati:OVDE
:
:
:

28.4.21

Detaljan popis stanovništva Mlike 1918. godine

Mlike - Aljabakphoto

Popis stanovništva je sproveden 1. marta 1918. godine, koji je organizovala austrougarska administracija. Ukupno je u selo Mlike popisano 298 stanovnika, od toga 221 prisutnih stanovnika i 77 odsutnih stanovnika. Ukupno 66 domaćinstava.

Muških stanovnika – 157 i ženskih stanovnika – 141.

 Od toga:

157 – neoženjenih, neudatih

120 – oženjenih, udatih

17 – udovaca, udovica

3 – razvedenih

Prezimena - Mlike

 

Cil, Misini, Ura, Huseini, Džaikari, Čardak, Sinan, Ram, Hodža, Hasani, Suli, Kroni, Cur, Vula, Šurbani, Reči, Gasar, Kire, Buzmale, Cate, Cak, Kalor.


Zanimanja:

207 - bez zanimanja / nepoznato

73 - poslastičari

6 - poljoprivreda

5 – usluge hrana i piće

4 - nadničari

1 – hodža (imam)

1 – pomoć kod kuće

1 - obućar

Kompletan popis možete pogledati: OVDE
.
:
:

Detaljan popis stanovništva Dragaš 1918. godina

Dragaš - Aljabakphoto

Popis stanovništva je sproveden 1. marta 1918. godine, koji je organizovala austrougarska administracija. Ukupno je u Dragašu popisano 118 stanovnika, od toga 98 prisutnih stanovnika i 20 odsutnih stanovnika. Ukupno 24 domaćinstava.

Muških stanovnika – 65 i ženskih stanovnika – 53.

 Od toga:

60 – neoženjenih, neudatih

46 – oženjenih, udatih

12 – udovaca, udovica

Prezimena - Dragaš

Šahini, Reka, Priljači, Ruji, Nreka, Dubišta, Elogaji, Erkova, Kovači, Magila, Kučišta, Utešica, Alizoti, Kruša.

Zanimanja:

79 - bez zanimanja / nepoznato

26 - poljoprivreda

3 - poslastičari

2 - vodeničari

2 - obućari

1 – radnici

1 - državni službenik

1 – oružane snage

1 - sluga

 

Kompletan popis možete pogledati:OVDE
:
:

25.4.21

Detaljan popis stanovništva Globočica 1918. godine

 

Globočica, privatna arhiva

Popis stanovništva je sproveden 1. marta 1918. godine, koji je organizovala austrougarska administracija. Ukupno je u Globočici popisano 438 stanovnika, od toga 279 prisutna stanovnika i 159 odsutna stanovnika. Ukupno 106 domaćinstva. Muških stanovnika – 238 i ženskih stanovnika– 200.

 Od toga:

218 – neoženjenih, neudatih

174 – oženjenih, udatih

44 – udovaca, udovica

1 – razvedena

Prezimena

Mustafa, Ejub, Abidin, Ahmet, Selman, Veli, Dalip, Mehmet, Ilias, Osman, Rahman, Elmas, Sećir, Rašid, Jonus, Memiš, Smail, Fejzula, Islam, Imer, Said, Tahir, Demir, Halil, Ragib, Bajram, Emin, Bor, Kaleš, Kolovoz, Ibrahim, Abdil, Softa, Bahtiar, Hamza, Abas, Kajkuš, Emrula, Bećir, Kasam, Bajazid, Murad, Hajradin, Misin, Ahmed, Musa, Kamberlar, Elmas, Hamid, Softalar, Ćerim, Halil, Rahman, Nuridin, Sulejman, Mehmetali, Cub, Fazli, Zećir, Fejzo, Pronikeć, Preknić, Šeab, Malić, Kuman, Murtezan, Derviš, Imer, Asie, Kimet.

Zanimanja:

291 - bez zanimanja / nepoznato

85 - poslastičari

23 - nadničari

19 - poljoprivreda

9 - usluga hrana i pića

3 - trgovici

3 - kuhari

2 - vodeničari

1 - hodža (imam)

1 - stolar

1 - sluga

Kompletan popis možete pogledati: OVDE
.
: